Reacties/ Spinoza-winnaars 2007 printlink


k. geertsma (9 juni 2007, 11:47)

onderwerp: wetenschap - spinozaprijs 2007 archeologie

ter informatie

i.v.m. de toekenning van de spinozaprijs 2007 aan prof. dr. wil roebroeks (archeoloog) het volgende:

in het juryrapport staat over deze geleerde niets dan lof

dat is heel mooi natuurlijk, maar verdient hij ook niets anders dan lof?

over zijn houding ten opzichte van het nederlandse paleolithicum, ik noem hier alleen de neanderthal-vindplaats eemster, en zijn rampzalige 'expertise' met betrekking tot erectus-artefacten van 800.000 oud van het eiland flores, waardoor de 'hobbit' een australische ontdekking kon worden, kunt u informatie vinden op www.apanarcheo.nl onder de files apan/extern en media

het eemster 'waarheid in situ' nummer, apan/extern nr 11, is als een pdf-file uit te printen
daarin staat de hele gang van zaken beschreven over de vondstmelding t/m de team-roebroeks-valsverklaring, met niet geijkte archeologische argumenten, van de laatse bij de wetenschap bekende neanderthal-vindplaats in ons land, de vindplaats eemster van wijlen tjerk vermaning
onder de file 'eemster' kunt u een deel van de artefacten van die vindplaats bekijken op loepzicht
de andere files op de site sluiten hierop aan

hoogachtend:

klaas geertsma

secretaris van de vereniging apan
aktieve praktijk archeologie nederland

de savornin lohmanlaan 12 b
9722 hg groningen

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje