Nieuws/ Streng drugsbeleid leidt niet tot minder gebruik /reageer

door: Ewald Smits
over: rechten, sociologie
op: 1 mei 2007

Een restrictief drugsbeleid leidt niet tot minder drugsgebruik en roept zelfs meer sociale problematiek op. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Maastricht, het Trimbos Instituut en het Franse instituut INSERM, onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Ronald Knibbe na een studie.

In Nederland gaat cannabisgebruik onder jongeren veel minder gepaard met gewelddadige incidenten dan in Frankrijk, terwijl het drugsbeleid daar restrictiever is. Daartegenover staat dat in ons land veel te weinig sociale controle wordt uitgeoefend door ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten op alcoholgebruik onder jongeren, zo concludeert Knibbe.

De studie is gebaseerd op een vragenlijst, ingevuld door 9.646 Franse en 4.921 Nederlandse middelbare scholieren tussen 14 en 18 jaar. Zij beantwoordden vragen over hun alcohol- en drugsgebruik (soft- en harddrugs) en de mate waarin zij sociale problemen ervaren als gevolg daarvan. Sociale problemen worden in dit onderzoek omschreven als problemen/ruzies met leeftijdsgenoten (‘peers’) en ouders/docenten (‘socializing agents’) en gewelddadige incidenten zoals vechtpartijen en berovingen (‘adverse events’), gerelateerd aan hun middelengebruik.

Alcohol

In beide landen heeft 80% van de respondenten alcohol gedronken in het afgelopen jaar. Franse respondenten rapporteren meer problemen met peers en socializing agents als gevolg van alcoholgebruik, echter ze drinken minder en zijn ook minder vaak dronken. Deze uitkomst betekent dat in Frankrijk de informele sociale controle groter is, en niet alleen diegenen betreft die duidelijk teveel drinken maar voor een deel ook diegenen die (nog) niet teveel drinken. De verschillen geven aan dat in Nederland ouders en leerkrachten onverschilliger staan tegenover het excessief drankgebruik van adolescenten.

Drugs

Ondanks het liberalere drugsbeleid in Nederland, waar bezit van cannabis niet wordt vervolgd, wordt in Frankrijk door meer jongeren cannabis gebruikt. In Nederland is overigens wel het gebruik van illegale drugs zoals ‘magic mushrooms’, cocaïne, heroïne, amfetamines en ecstasy hoger. Drugsgebruik leidt in Frankrijk vaker tot problemen met de sociale omgeving èn meer gewelddadige situaties. De onderzoekers verklaren dit verschil vanuit het restrictievere Franse drugsbeleid: door het verbod op softdrugsgebruik in Frankrijk is het meer omgeven met criminaliteit en daardoor ook met geweld.

Volgens Knibbe voert het te ver om op basis van deze studie een verdere liberalisering van het drugsbeleid aan te bevelen. Wel dient er in andere landen meer aandacht gegeven te worden aan de hogere kans op geweld tussen gebruikers bij strikte handhaving van het wettelijk verbod.

Reageren via Facebook

Reacties