Superdijk nog niet Holland-proof /1 reactie

Superdijk nog niet Holland-proof

We zitten veilig en gezellig achter onze smalle dijken. Maar veel buitenlandse toeristen krabben zich eens achter de oren: kan zo’n dijk niet wat breder?

Ja, dat kan. En dan kan je er ook nog op wonen en werken. Voorlopig zitten we onszelf echter in de weg op de superdijk zo blijkt bij de Vierhavensstrip in Rotterdam.

Dat een waterkerende dijk van oorsprong smal is, heeft een goede reden: een brede dijk kost gewoon meer en een euro kan je maar één keer uitgeven. In stedelijk gebied gaat deze redenering echter nu niet meer op. Als de dijk kan worden gebruikt voor wonen, werken en groen dan tellen de maatschappelijke kosten en baten en is een brede dijk wel betaalbaar.
Meer ruimte en veiliger, want sterker en breder. Dat zou je dus moeten willen en zo luidt ook een van de aanbevelingen van de commissie Veerman die adviseerde over de toekomst van waterveiligheid in Nederland.

Vierhavensstrip

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan zo blijkt bij de Vierhavensstrip in Rotterdam-West. Aan de noordoever van de Nieuwe Maas bij het Marconiplein wordt hier deze zomer gestart met de bouw van een bigshopboulevard van 1 km lengte. Op het dak komt een park ter grootte van 10 voetbalvelden. Een geslaagde vorm van meervoudig ruimtegebruik die door het ministerie van VROM werd gesubsidieerd met een Stedelijke Vernieuwingssubsidie van 12 miljoen euro. Het had nog mooier kunnen zijn als ook de langsliggende dijk in het gebouw zou zijn geïntegreerd.

Jammer maar zonder dijk kan het ook

‘Nee, dat is niet gelukt’, zegt Carel Andriessen van gemeentewerken. ‘We hebben aangeboden om de dijk in het plan op te nemen en voor de komende 100 jaar te versterken. Het Hoogheemraadschap van Delfland bleef echter extra voorwaarden stellen om de dijk ook daarna te kunnen bereiken en versterken. We sluiten nu maar met het gebouw bij de dijk aan. Daarbij heeft de gemeente nog toe moeten zeggen dat ze het risico draagt om bij de volgende dijkversterking de eventuele meerkosten te betalen als die ontstaan omdat het gebouw in de weg staat.

‘We leggen een compleet waterdicht park van 8 ha op het dak’

Jammer natuurlijk maar het is belangrijker voor de gemeente dat het project doorgaat. Ook op deze manier zijn de doelen gehaald want de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van het gebied worden aanzienlijk verbeterd. Verder komt er werkgelegenheid bij en een park in een wijk die dat hard nodig heeft’, aldus de projectleider.
Hans van Noort van projectontwikkelaar Dura Vermeer is ook een tevreden mens. Het grootwinkelpand met kantoren en horeca, is ondertussen voor 70% verhuurd. ‘Ik snap wel dat de veiligheid van groot belang is, en ja, er ligt ook nog een stadsverwarmingsleiding langs de dijk die het technisch wat lastiger maakt. Maar toch geloof ik niet dat techniek hier de beperkende factor is. We leggen toch ook een compleet waterdicht park van 8 ha op het dak?