Superdijk nog niet Holland-proof /1 reactie

Superdijk bestaat technisch al

Kijken we hier nu naar het succes van de nuchtere dijkbewaker die zich niet gek laat maken door de gestresste stad? Nee, want die oer-Hollander is namelijk ook al eeuwen een oerpolderaar. En zo is het gekomen dat er ondertussen al van alles op, aan en in onze dijken ligt: leidingen, damwanden, huizen, wegen, bomen en L-muren. Voorbeelden te over van ‘bijzondere waterkerende constructies’ zoals het Expertise Netwerk Waterveiligheid ze noemt in deel 3 van de Leidraad Rivieren(www.tawinfo.nl). Een sprekend voorbeeld in dit verband is ook de oude stadsmuur in Kampen die onlangs weer als waterkering in gebruik werd genomen: hij loopt dwars door huizen en heeft diverse openingen die bij hoog water kunnen worden afgesloten.

Helemaal verbreden en anders financieren

‘Ja het kan’, zegt ook Pieter Jan Hofman van de Provincie Zuid-Holland. ‘Bij de Vierhavensstrip is een kans gemist’. Maar eenvoudig is het ook niet volgens de beleidsmedewerker water. ‘We moeten verder vooruit kijken en groter denken als we het idee van de superdijk serieus nemen. De hele noordoever van de Waterweg en Nieuwe Maas, van Hoek van Holland tot bij de Hollandsche IJssel in Capelle, moet je dan verbreden. Hier en daar een stukje superdijk helpt niet voor de veiligheid. Dan zijn het eigenlijk terpen en dat is alleen leuk voor wie erop woont. De vraag is of we ook bereid zijn om woningen en bedrijven te slopen om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen? Daarover is nog niet nagedacht.

Nederland krijgt weer terpen

Volgens Hofman is ook de huidige financiering van dijkversterkingen, die na de overstromingsramp van 1953 is afgesproken, hiervoor niet bruikbaar. Nu voeren de waterschappen de dijkversterkingen uit en worden die door het rijk betaald. Bij de superdijk zou de gemeente als grondexploitant die hoofdrol van het rijk over moeten nemen. Met de veel bredere dijk worden op de lange termijn kosten bespaard omdat minder vaak moet worden versterkt. Die baten zouden rijk en provincie nu in kunnen zetten om deze ontwikkeling te stimuleren’.

Stad leidt, waterbeleid volgt

Voorlopig laat de stad zich niet weerhouden door waterbeleid. Het volgende plan is al aangekondigd: Waterfront. De ondertunneling van de Boompjes en de Maasboulevard gaat Rotterdam weer verbinden met het water volgens de VVD die het plan heeft aangeslingerd. Op de tunnel moeten woningen, groen en kantoren komen. Het is duur maar niet onmogelijk zo blijkt uit een verkennende studie (www.bds.rotterdam.nl). Het is ook technisch ambitieus want in het traject worden twee bruggen, een metro- en een spoortunnel gekruist. Voorlopig wordt nog even pas op de plaats gemaakt omdat de raad besloten heeft de ondertunneling van het traject Blijdorp-Maastunnel voor te laten gaan. Door de kredietcrisis loopt de stadsplanning bovendien even achter. Maar daarna zal het weer voortgaan. Terpen komen er dus zeker. Maar die hadden we al. Nou nog een superdijk. Zoals het er nu naar uitziet kan de toerist zich nog wel even blijven verwonderen voordat het zover is.

Reageren via Facebook

Over Piter Hiddema

Piter Hiddema (1961) is ingenieur en schrijft over water en groen. Voor meer informatie
www.meerTaal.nl