Superonkruid in de Verenigde Staten immuun voor Roundup /6 reacties

Superonkruid in de Verenigde Staten immuun voor Roundup

Het niet te verdelgen superonkruid rukt verder op in de Verenigde Staten. In drie jaar tijd is het aantal hectaren overwoekerde landbouwgrond bijna vervijfvoudigd. 21 soorten onkruid laten zich niet meer platspuiten door het meest gebruikte landbouwgif, Roundup.

In mijn eerdere artikel ‘Superonkruid drijft boeren tot wanhoop’ bleek al dat veel boeren in het Middenwesten van de VS in 2009 niet meer wisten hoe het verder moest. Sommigen gaven de strijd tegen het onkruid op door grote oppervlaktes land niet meer te bebouwen.

Nu blijkt uit een artikel in The Guardian dat de zaken verder uit de hand lopen. Inmiddels wordt naar schatting circa 4,5 miljoen hectaren Amerikaanse landbouwgrond, vooral beplant met maïs, katoen en sojabonen, overwoekerd met superonkruid dat imuun is geworden voor glyfosaat. Dit middel is vooral bekend onder de naam Roundup, van Agro multinational Monsanto en is het meest gebruikte landbouwgif.

Uit onderzoeken van een Amerikaanse wetenschapper blijkt dat inmiddels 21 Amerikaanse onkruidsoorten immuun zijn geworden voor het eerder glysofaat. In 1995 was er nog niet één onkruidsoort immuun voor dit gif.

Hogere voedselprijzen

De kosten van deze “onkruiduitbarsting” bedragen naar schatting bijna een miljard dollar per jaar. In eerste instantie probeerden boeren het superonkruid te bestrijden met nog meer landbouwgif. Naar verwachting neemt daardoor het gebruik van Roundup tot 2015 toe met circa 70 procent.

De vrees bestaat dat deze groeiende hoeveelheid gif op het land gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier, kortom het gehele milieu. Bovendien zorgt het probleem voor een aanzienlijk hogere kostenpost voor de boeren, waardoor ook voor hogere voedselprijzen moet worden gevreesd.

Oplossing nog lang niet in zicht

Omdat extra gif spuiten niet hielp en het kwaad alleen maar erger wordt, overwegen sommige boeren om weer over te stappen op oude bestrijdingsmiddelen in plaats van moderne chemicaliën. Het probleem is echter dat boeren die kozen/kiezen voor genetisch gemanipuleerde maïs en soja ook verplicht zijn samen met de de zaden de daarbij behorende landbouwgifsoort af te nemen.

Door de samenwerking van een Amerikaanse wetenschapper met een aantal buitenlandse collega’s is nu een mogelijke oplossing gevonden in een andere aanpak. Boeren proberen het superonkruid nu te bestrijden met verschillende soorten pesticiden in plaats van met meer van hetzelfde. Uit het vijf jaar durende gezamenlijke onderzoek bleek dat deze andere bestrijdingswijze in combinatie met traditionele onkruidbestrijding en gewaswisseling, meer resultaat oplevert. Dat wil zeggen het er voor zorgt dat onkruid iets minder snel immuun wordt voor landbouwgif.

Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit EPA komt er pas in 2015 een herbeoordeling van de stof glysofaat. Gezien de beperkte resultaten tot nu toe lijkt het er op dat het probleem voorlopig niet snel kan worden opgelost.

Meer schade door onkruidverdelgers

Een onkruidverdelgingsmiddel genaamd Imprelis van concurent DuPont wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor het afsterven van duizenden bomen vooral in lanen en op Golfterreinen verspreid over de gehele VS. De fabrikant wijt deze bomensterfte aan onjuist gebruik van het gif.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.