Nieuws/ Synbio 4.0: grootste bijeenkomst van synthetische biologen /1 reactie

door: YvonneZegers
over: biologie, biotech, economie
op: 9 november 2008

Synthetische biologen, biotechnici die nieuwe levende wezens willen creëren, komen van 10 tot en met 12 oktober bijeen voor Synbio 4.0 in Hong Kong. Financieel mogelijk gemaakt door grote chemie- en energiebedrijven, wordt gewerkt aan nieuwe patenten op syns - synthetisch gevormde planten of dieren - met nuttige eigenschappen. CO2 omzetten in brandstof is een van de doelstellingen.

Nog geen synthetisch leven

Gesynthetiseerde celSynthetisch leven bestaat echter nog niet. Het is wel mogelijk biobricks samengevoegd tot een genoom, te plaatsen in een gesynthetiseerde celmembraan. De eiwitfabriek in de cel levert echter nog problemen op. Deze is nodig voor de gewenste functie, en voor de voortplanting.

Ondanks dat er angst bestaat voor biologische wapens, en ontsnappende syns, schuilt nu het grootste gevaar in de patentering. Dit werkt remmend op verdere ontwikkeling en onderzoek. Een open source systeem zou het beste zijn. Craig Venter heeft al in 2006 een patent aangevraagd voor Synthia, de eerste kunstmatig te vormen bacterie.

Brandstof

Het maken van brandstof middels syns ligt gecompliceerd. Energie door verbranding vervuilt de atmosfeer, maar of er (al) voldoende CO2 in de atmosfeer is om op te nemen en om te zetten valt te betwijfelen. Suikers zijn ook een voor de hand liggende voedingsbron, die worden immers ook nu al omgezet in biobrandstof.
De suikereconomie die zo kan ontstaan, zal echter zorgen voor nog meer honger.

Syns kunnen ook gaan zorgen voor plastics, geneesmiddelen of het opruimen van vervuiling.

Reageren via Facebook