Tele-operations, de nieuwe industriële revolutie /reageer

Tele-operations, de nieuwe industriële revolutie

Een garnaal in Nederland, gepeld door een robot die wordt aangestuurd door een garnalenpeller in Marokko. Geen koude ruimtes en reumatische handen meer voor de pellers, en de garnalen hoeven niet meer naar Marokko en terug getransporteerd worden. Zomaar een voorbeeld van de mogelijkheden van op afstand bestuurde robots, ook wel tele-operations genoemd.

Slave robot

Hoe meer prof.dr. Kees van Hee vertelt over tele-operations, hoe enthousiaster hij wordt. De decaan van de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU in Eindhoven ziet in tele-operations de industriële revolutie van onze tijd.

Tele-operations is in feite de ultieme vorm van afstandsbediening. Deze techniek maakt het mogelijk de besturing van een menselijke handeling te ontkoppelen van de uitvoering van die handeling. Met andere woorden, de plek waar iemand een handeling wil laten plaatsvinden, is niet de locatie waar hij zelf is. Op de plaats van handeling staat een slave robot die exact de commando’s uitvoert die een mens op een andere locatie via een besturingsapparaat geeft. Geen slimme, zelfstandige robots dus, maar mensen die een bepaalde handeling op afstand uitvoeren.

Rendabel

Van Hee ziet de nieuwe toepassingen vooral in vrij eenvoudige handelingen, bijvoorbeeld in de landbouw, de service-industrie, de fabricage en in de verpleging en zorg. Om deze nieuwe revolutie op gang te brengen, is een zogenoemde killer application nodig. “Dit is een toepassing die de ontwikkeling en productie van een standaardrobot rendabel zou maken. Een toepassing die de markt verovert”, legt hij uit.

“In de gezondheidszorg, bij zowel de cure als de care, liggen ook enorme kansen.”

“Als we in staat zijn betrouwbare, algemeen bruikbare tele-operators te ontwikkelen tegen redelijke kosten, dan kan dit een enorme impact op de economie en de maatschappij hebben. Industriële toepassingen waarbij fabrieksarbeiders niet in de fabriek hoeven te zijn en servicemonteurs die niet hoeven voor te rijden, zijn slechts enkele voorbeelden.
In de gezondheidszorg, bij zowel de cure als de care, liggen ook enorme kansen. Je kunt verwachten dat er nieuwe bedrijfstakken en bedrijven ontstaan. Maar of we de kansen die er liggen zullen grijpen, hangt van vele factoren af”, zegt van Hee.

Man op de maan

Hoe kwam Van Hee eigenlijk bij het onderwerp tele-operations? “Ik ergerde me aan het feit dat we steeds grotere, spectaculaire projecten moeten opzetten om voor subsidie in aanmerking te komen. Het lukt ons zelden om een mooi, groot project te definiëren waarin veel wetenschappers een eigen bijdrage kunnen leveren en wat een eenvoudig uit te leggen doel heeft. Het man-op-de-maan-project uit de jaren zestig van de vorige eeuw was zo’n project.
Een mannetje op aarde, tele-operations dus, dat is wat we nu nodig hebben. Zo’n project heeft veel meer directe toepassingen. Een heel gericht project met veel spin-off in Europa, daar kunnen we iets mee. Het moet een beweging worden waarin veel kennisinstituten en bedrijven hun eigen bijdrage kunnen leveren.”