Nieuws/ Televisie zonder grenzen maar met beperkingen /reageer

door: Merien ten Houten
over: internet, media, regelgeving, rechten
op: 30 mei 2007

In 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de EU-richtlijn “Televisie zonder grenzen” uit 1989 te actualiseren, dit om bij te blijven met de snelle technologische en marktontwikkelingen. Eind juni wordt deze richtlijn van kracht, maar de vraag is of de ontwikkelingen de laatste anderhalf jaar niet sneller zijn gegaan gaan dan de Brusselse molens.

Volgens het Commissievoorstel zou de vernieuwde “Televisie zonder grenzen”-richtlijn betrekking hebben op televisie en soortgelijke diensten. Om de huidige EU-regelgeving open te stellen voor technologische ontwikkelingen laat het voorstel onderscheid tussen lineaire diensten, gewone TV zenders, en niet-lineaire diensten, zoals on-demand films of nieuwsuitzendingen, vervallen:
dit betekent dat ook diensten als YouTube, net als de richtlijn uit 2005, ook onder de richtlijn vallen. Als niet-lineaire dienst valt een dienst als YouTube echter wel onder een verlicht regime waarbij vooral regels gelden met bescherming van jongeren en verbod op haat zaaien en voorkomen van sluikreclame. De richtlijn geldt volgens de Commissie niet voor privé-correspondentie, elektronische versies van kranten en tijdschriften, websites waarvan het verschaffen van audiovisuele media-inhoud niet het hoofddoel is, audio-uitzendingen en radio.

Meer vrijheid in reclameonderbrekingen

In plaats van gedetailleerde voorschriften over hoe vaak en onder welke voorwaarden programma’s door reclame mogen worden onderbroken, vereenvoudigt de gemoderniseerde richtlijn de bestaande EU-regelgeving. In de toekomst kunnen zenders zelf het meest geschikte moment kiezen om programma’s voor reclame te onderbreken en zijn ze niet langer verplicht om tussen de reclameonderbrekingen tussenpozen van ten minste 20 minuten te laten bestaan, zoals nu het geval is. De hoeveelheid reclame mag echter niet toenemen, aangezien de Commissie voorstelt om het bestaande plafond van 12 minuten per uur te handhaven. Ook geeft de richtlijn ruimte voor nieuwe vormen van reclame, zoals split-screen, virtuele reclame en interactieve reclame en reguleert ze voor het eerst product placement. Product placement is toegestaan in de meeste soorten programma’s indien de consument bij aanvang van het programma wordt geïnformeerd.

De lidstaten van de EU zijn verplicht hun nationale wetgeving in lijn te brengen met deze Europese richtlijn.

Reageren via Facebook

Reacties