Nieuws/ TNO: schadelijk ultrafijn stof komt tien keer vaker voor /4 reacties

door: Redactie Sync
over: chemie, biologie, geneeskunde, gezondheid
op: 15 april 2009

TNO ontdekte dat concentraties ultrafijn stof bij snelwegen en drukke wegen in de stad een factor 5-10 hoger zijn dan gedacht. Het Nederlandse onderzoeksinstituut heeft daarom twijfel over de effectiviteit van het gezondheidsbeleid voor de beperking van fijnstof.

Het huidige beleid dat gericht is op het verlagen van fijn stof (PM2.5 en PM10) is waarschijnlijk schadelijker voor de gezondheid dan gedacht, concludeert TNO. De huidige normen voor fijnstof zeggen niets over het gehalte aan ultrafijn stof in de buitenlucht, aldus de onderzoekers. De meeste deeltjes die auto’s uitstoten zijn ultrafijn stof. Dat zijn voornamelijk roetdeeltjes kleiner dan 0.1 micrometer. Ultrafijn stof levert nauwelijks een bijdrage aan het totale gewicht aan fijn stof, en valt dus vaak buiten de meetresulaten. Terwijl (inter)nationaal onderzoek laat zien dat deze deeltjes diep kunnen doordringen in de longen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De huidige PM2.5 en PM10 normen, gebaseerd op massa voor fijnstof, bieden geen bescherming tegen de schadelijke effecten van ultrafijn stof.

TNO heeft vorig jaar in Nederland verkennend onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van ultrafijn stof door wegverkeer en de verspreiding ervan naar de woonomgeving. Er is gekeken naar de uitstoot door auto’s op een rollerbank, door snelwegverkeer in de Drechttunnel en door stadsverkeer in de binnenstad van Rotterdam. De resultaten laten zien dat auto’s inderdaad veel ultrafijn stof uitstoten en dat concentraties daarvan bij snelwegen en drukke wegen in de stad een factor 5-10 zijn verhoogd. Een dergelijk onderzoek naar ultrafijn stof was binnen Nederland nog nooit gedaan. Het onderzoek bevestigt internationaal onderzoek in o.a. Californië, waarin ook werd gevonden dat wegverkeer een belangrijke bron is van ultrafijn stof.

Ook in Nederland is aanvullend onderzoek nodig naar de uitstoot van ultrafijn stof en mogelijke gezondheidseffecten.

Biodiesel

Bovendien laat het TNO-onderzoek zien dat het gebruik van biodiesel wel leidt tot verlaagde concentraties fijnstof, maar niet tot verlaging van de toxiciteit van het uitgestoten fijnstof. De samenvatting van het onderzoek is gepubliceerd in het jongste nummer van TNO magazine.

Een dergelijk onderzoek naar ultrafijn stof was binnen Nederland nog nooit gedaan.

Het terugdringen van fijnstof leidt vooralsnog niet tot lagere concentraties van ultrafijn stof in de woonomgeving. Nader onderzoek moet worden uitgevoerd om effectiviteit van beleid gericht op terugdringen van PM2.5 en PM10 uitstoot t.a.v. de gezondheidseffecten te kunnen beoordelen TNO neemt deel aan een consortium dat Europees onderzoek heeft voorgesteld, waarbij gezondheidskundig onderzoek wordt gekoppeld aan de concentraties van o.a. ultrafijn stof. Ook in Nederland is aanvullend onderzoek nodig naar de uitstoot van ultrafijn stof en mogelijke gezondheidseffecten.

Reageren via Facebook