TU Delft gaat luchtverontreiniging voorspellen /reageer

TU Delft gaat luchtverontreiniging voorspellen
  • door: Redactie Sync
    over: milieu, meteorologie
    op: 7 november 2011
  • TU Delft ontwikkelt een systeem dat luchtverontreiniging voorspelt, zoals een weersverwachting

  • 'Vervuilingsverwachting voor vandaag: Matige smog in Rotterdam'

De TU Delft krijgt een leidende rol in het project DisTUrbE (DISpersion by Turbulence in the URBan Environment), dat moet leiden tot een betere voorspelling van de luchtvervuiling in steden.

Het project wordt gesteund door technologiestichting STW en omvat de aanstelling van twee promovendi, een post-doc-onderzoeker en een investeringskrediet van 200.000 euro. De totale omvang bedraagt daarmee ruim 900.000 euro. Andere partners zijn onder meer ECN, KEMA, TNO, FlowMotion en Rijkswaterstaat.

Gerrit Elsinga, dagelijks projectleider van DisTUrbE: ‘Ons doel is het achterhalen van de turbulente mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van luchtvervuiling in de buurt van hoofdwegen in een stad. We richten ons daarbij op de schaal van gebouwen en wegen (op 10-1000 meter hoogte) en op de voorspelling van piekconcentraties van vervuiling.’

Piekconcentratie

Luchtvervuiling in stedelijke gebieden vormt een steeds groter probleem. Om de luchtkwaliteit effectief te reguleren, moeten de concentraties van verontreinigende stoffen betrouwbaar kunnen worden voorspeld. De gemiddelde concentratie kan in met een redelijke nauwkeurigheid worden voorspeld. Maar het zijn juist de piekconcentraties die gevaar voor de volksgezondheid opleveren. En deze hangen af van de details van de turbulente stroming op dat moment. Deze details worden nog niet meegenomen in de huidige modellen die luchtvervuiling voorspellen.

Modelstudies hebben bovendien hoofdzakelijk betrekking op gemiddelde omstandigheden, terwijl luchtvervuiling vooral een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid bij extreme weerssituaties en in het geval van zogenaamde ’sudden releases’, zoals tijdens ongelukken, natuurrampen en terroristische aanvallen.

De belangrijkste uitdaging is het verkrijgen van een goede beschrijving van de luchtvervuiling op de tussenschaal (10-1000 meter), waar de complexiteit van de stroming wordt bepaald door de typische afmetingen van straten en wijken.

Elsinga: ‘De ontwikkeling van adequate modellen die nauwkeurige en betrouwbare resultaten geven op het niveau van individuele straten en wijken in een stedelijke omgeving, maakt het mogelijk om vooraf de effecten van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit goed in te schatten. Het verkrijgen van een dergelijke betrouwbaar model is van het allergrootste belang voor dichtbevolkte gebieden zoals Nederland, waar woongebieden vaak grenzen aan hoofdwegen en industriegebieden.’

Schematische weergave A13 bij Overschie

Vervuilingsverwachting

‘Onze numerieke resultaten zullen worden gevalideerd met experimentele data verkregen uit bestaande veldmetingen en gedetailleerde data uit metingen in laboratorium-opstellingen’, zegt Elsinga. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt in case studies die worden uitgevoerd in samenwerking met onze partners, waaronder adviseurs (FlowMotion, KEMA, CERC), technologie-instituten (TNO, ECN) en (lokale) overheden (Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam).

‘Wij verwachten dat dit onderzoek zal leiden tot betrouwbare modellen en een significante verbetering in de kwantitatieve voorspelling van luchtvervuiling. Dit draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in steden. Men kan zich voorstellen dat dit uiteindelijk de vorm krijgt van een ‘vervuilingsverwachting’ - naar voorbeeld van een weersverwachting -, lijkend op de rapportages tijdens de Olympische Spelen in Beijing in 2008.’

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.