Tweederde van de Amerikanen is tegen nanotechnologie /2 reacties

Tweederde van de Amerikanen is tegen nanotechnologie

“Voor een land dat het ‘precautionary principle‘ - regelgeving over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid - niet kent, mag het verbazingwekkend genoemd worden”, schrijft Stéphane Foucart in de Franse krant Le Monde. Volgens een enquête waarvan vorige week maandag tijdens het jaarlijkse congres van de AAAS (The American Association for the Advancement of Science) de uitkomst werd gepresenteerd, keurt een meerderheid van de Amerikanen het gebruik van nanotechnologie af. Reden daarvoor, volgens de onderzoekers: het geloof.

Moreel acceptabel

Slecht 29,5 procent van de onderzochte groep Amerikanen vindt de technologie die in miljardsten van meters (nanometers) wordt uitgevoerd, ‘moreel acceptabel’. Ruim tweederde vindt het dus onacceptabel. Waarom dit wantrouwen voor de ‘nanowereld’?, vraagt Foucart zich af.

Eurobarometer

Onderzoekers in sociale wetenschappen vergeleken de Amerikaanse gegevens met die van de Eurobarometer. Het verschil is enorm. Het ‘oude continent’ staat veel positiever tegenover nanotechnologie: 54,1 procent van de Britten, 62,7 procent van de Duitsers en 72,1 procent van de Fransen bijvoorbeeld vinden wetenschappelijk onderzoek op nanoschaal wel moreel acceptabel.

Godsdienst

De auteurs van het rapport pakten het World Values Survey (WVS) erbij om te proberen de culturele oorzaak van deze opvallende tweedeling te vinden.

Uit de WVS bleek dat Amerikanen die het belang van godsdienst in hun dagelijkse leven moesten evalueren met een cijfer tussen 1 en 10, op een gemiddelde van 8,43 uitkwamen. In Frankrijk ligt dat gemiddelde op 4,4 procent, in de UK op 4,92 en in Duitsland wordt het gewicht van godsdienst op 5,48 geëvalueerd.

Het lijkt er dus op dat godsdienst en het verwerpen van nanotechnologie gelieerd zijn. Deze correlatie is logisch, volgens Dietram Scheufele van de universiteit van Wisconsin, omdat “kunstmatig structuren creëren op atoomschaal uitgelegd kan worden als een poging om de plaats in te willen nemen van God.”

Paradox

Hoe legt Scheufele de paradox uit dat genetisch gemodificeerde of gemanipuleerde organismen (ggo’s) in de VS over het algemeen wel geaccepteerd worden en dat deze techniek in Europa juist met veel kabaal afgewezen wordt? “In Europa hebben non-gouvernementele organisaties en groene politieke partijen de ggo-kwestie opgepakt”, legt de professor Life Science Communication uit. “De media hebben ook een flinke rol gespeeld in de Europese ophef over gemanipuleerde planten en dieren. In Amerika zijn ggo’s eigenlijk nooit onderwerp van discussie geweest.”