Twijfel over CO2-opslag als oplossing voor het klimaatprobleem /5 reacties

Twijfel over CO2-opslag als oplossing voor het klimaatprobleem

Het uitstoten van CO2 in de atmosfeer heeft op termijn negatieve gevolgen
voor onze planeet, daar is langzamerhand iedereen het over eens.

Maar in welke mate is die uitstoot schadelijk? Hoeveel tijd hebben we nog en
wat is er aan te doen? Daarover leven onder wetenschappers nog heel
verschillende gedachten.

Volgens de (demissionaire) regering is opslag van CO2 noodzakelijk om aan de
klimaatdoelstellingen te voldoen. Alternatieven zoals schone energie zijn
tegen concurrerende prijzen niet tijdig beschikbaar. De ontwikkeling van die
alternatieven blijft in Nederland fors achter in vergelijking met een aantal
andere EU-landen.

CO2-opslag als tussenoplossing?

Uiteindelijk is terugdringen van CO2, ondermeer door het stimuleren van de
ontwikkeling en gebruik van schone energie, dè oplossingen voor het
klimaatprobleem, stelt de regering. Daaruit zou je kunnen afleiden dat
CO2-opslag een tijdelijke zaak is. Zodra er alternatieven zijn, is grootschalige opslag van CO2 niet langer nodig. Of ligt het anders?

Industrie bouwt door

Uit berichtgeving in de media blijkt dat de industrie er vanuit gaat dat zij
rustig door kan gaan met het bouwen van kolencentrales, dankzij het afvangen
en opslaan van CO2. Daarnaast lijkt CO2-opslag, oftewel Carbon Capture en Storage (CCS), op termijn

een echte industrie te worden. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen van
Rotterdam als toekomstige overslaghaven van CO2 dat afkomstig is uit andere
Europese landen.

Kosten en subsidie

Uit onderzoek blijkt dat de kosten van CO2-opslag behoorlijk hoog zijn. De Europese Unie verstrekt een miljard euro subsidie ten behoeve van het
afvangen en opslaan van CO2.

Desondanks is de verwachting - en vrees - dat de consument de kosten van de
afvang en opslag van CO2 straks krijgt doorberekend via zijn energierekening.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.