Nieuws/ User-generated content: eerder kans dan bedreiging /3 reacties

door: Hugo Louter
over: Uncategorized
op: 8 mei 2008

De invloed van User-generated Content op de media-industrie wordt door mediaspecialisten eerder gezien als kans dan als bedreiging. Men kan meer toegevoegde waarde bieden voor consumenten en nichespelers kunnen zonder veel investeringen specialistische markten bedienen. Voor traditionele mediabedrijven zal het echter moeilijker worden om algemeen nieuws te verspreiden. Consumenten kunnen het nieuws sneller met elkaar delen via internet dan dat traditionele mediabedrijven dit kunnen verspreiden.

Opmars

In het rapport De opkomst en toekomst van User-generated Content van Atos Consulting wordt vastgesteld dat door gebruikers gegenereerde content op zichzelf geen nieuw verschijnsel is. De term User-generated Content (UGC) bestaat echter nog niet zo lang.

Wat is UGC eigenlijk en wat heeft gezorgd voor de enorme opmars ervan? Op de eerste vraag antwoorden de onderzoekers met een definitie (‘inhoud die gegenereerd is door een niet-professionele gebruiker’) en een aantal bekende voorbeelden: YouTube (filmpjes), weblogs (journalistieke content) en websites met beoordelingen van producten.

Sociologie en technologie

De onderzoekers stellen vast dat er in het afgelopen decennium een interessante wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen technologie en sociologie: de opmars van UGC is mogelijk gemaakt door de snelle technologische vooruitgang, maar heeft veel momentum ontvangen door de grootschalige adoptie door de consument.

De gelijktijdige toename van de bandbreedte en van het aantal huishoudens (inmiddels 80 procent) dat beschikt over een internetaansluiting heeft een grote groep mensen in staat gesteld om content te verspreiden en te raadplegen via het internet. Meer apparaten hebben meer mogelijkheden gekregen en er kunnen meer data worden opgeslagen zonder kwaliteitsverlies. Vanzelfsprekend heeft de media-industrie deze veranderingen aan den lijve ondervonden. Maar hoe kunnen mediabedrijven hun businessmodellen zodanig aanpassen dat ze daadwerkelijk profiteren van de opmars van UGC?

Businessmodellen

User-generated Content beïnvloedt traditionele mediabedrijven in wisselende mate op de vier hoofdelementen van de Business Model Ontology van Osterwalder (pdf): productinnovatie, klantrelatie, management van de infrastructuur en financiële aspecten.
Alle ondervraagden gaven aan UGC te gebruiken om meer toegevoegde waarde te creëren voor de consument en dus zich in te zetten om de waardepropositie te verbeteren. Deze waardecreatie wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van nieuwe producten of het versterken van bestaande producten met UGC. De meerderheid van de ondervraagden roemt de toegenomen mogelijkheden van onderzoek, targeting en personalisatie, maar slechts een enkeling maakt hiervan gebruik.


Dit artikel verscheen eerder op InFeite

Reageren via Facebook