Veiligheidslabels op producten voorkomt namaak /reageer

Veiligheidslabels op producten voorkomt namaak

Ze kunnen eigenlijk maar weinig vertellen over hun bedrijf. Helaas, maar over de beveiliging van producten moet gezwegen worden. Dus spreken de oprichters van Validus Technologies met een slot op de mond over hun innovatief veiligheidslabel, bestaande uit een set van uitgebreide veiligheidscoderingen waarmee de authenticiteit van medicijnen op verschillende manieren geverifieerd kan worden. En dat allemaal om namaak te voorkomen.

Echtheid

De basis van het bedrijf is een vinding van de faculteit Scheikundige Technologie van de TU in Eindhoven. Het is een technologie waarbij op verschillende niveaus de echtheid van producten of documenten geverifieerd kan worden, zogenaamde veiligheidskenmerken.
Deze kunnen bestaan uit vier niveaus. De eerstelijns kenmerken zijn voor iedereen zichtbaar, zoals hologrammen. Tweedelijns zijn de verborgen kenmerken die je zichtbaar kunt maken met bijvoorbeeld UV-licht.

Derdelijns kenmerken zijn alleen zichtbaar te maken met complexe apparatuur, denk aan NMR-scans. Zo zitten er nu in eurobiljetten kenmerken die alleen de Nederlandse en Europese banken kennen. Wanneer er een biljet terugkomt, kan op basis van die kenmerken worden vastgesteld of het een echt exemplaar is.

Vingerafdruk

De vierdelijns kenmerken zijn de biometrische kenmerken. Je wilt daarmee het document of product uniek maken, bijvoorbeeld met een vingerafdruk of pasfoto in paspoorten of unieke nummers op producten.

Meestal worden de verschillende levels behaald door het stapelen van technologieën. “Wij hebben een technologie die de vier levels van security kan waarborgen”, zegt ing. Nico Verloop, medeoprichter van het bedrijf. Hij is vooral bezig met de bedrijfskundige kant. De andere oprichters zijn ir. Robert Vrancken en ir. Thijs Meijer. Vrancken ontwikkelt de technologie tot een maakbaar product, Meijer houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe veiligheidskenmerken.

Validus Technologies is voortgekomen uit het Certificaat programma Technology Entrepreneurship (CTE) van de TU/e waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om een vinding van de TU/e tijdens hun afstuderen verder te ontwikkelen en te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om er een bedrijf mee op te starten.

Farmacie

Met de ontwikkelde technologie hadden de drie ondernemers tal van markten kunnen bestormen - cd’s, dvd’s, cosmetica, sigaretten, merkkleding etcetera - maar het werd de farmacie. Verloop: “Dat is een keuze, we moeten focussen omdat we niet meteen de hele wereld kunnen bedienen. Vanuit de marktanalyses hebben we geconcludeerd dat de farmacie de beste introductiemarkt is voor ons product, aangezien de farmaceutische markt grote behoefte heeft aan het beveiligen van medicijnen tegen namaak.”

Tien procent

De World Health Organization schat dat ongeveer tien procent van de medicijnen op de wereldmarkt wordt nagemaakt. “Je ziet dat er steeds meer via internet wordt verkocht, wat de afzet van nagemaakte producten vergroot. Daarom heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration aan farmaceuten een advies gegeven om op korte termijn ervoor te zorgen dat ze producten door de hele keten kunnen volgen en dat ze kenmerken toevoegen waarmee iedereen de producten op hun echtheid kan controleren. Daarom zijn farmaceuten op dit moment hard op zoek naar technologieën om hun producten te beveiligen”, vertelt Verloop.

Farmaceuten willen een oplossing waarbij ze niets aan hun productielijnen hoeven te wijzigen. Die staan helemaal onder certificering, dus als er iets verandert, zijn ze zomaar maanden verder voordat ze weer mogen produceren. “Daarom willen we rollen met veiligheidslabels produceren die we direct leveren aan de farmaceuten. Onze labels kunnen met standaardtechnieken in de industrie op de verpakkingen en/of blisters worden aangebracht, zodat ze niets hoeven te wijzigen in de productielijnen.”