Nieuws/ Veranderlijke arbeidsmarkt leidt tot nieuwe ongelijkheden /reageer

door: Ewald Smits
over: personeel, economie, sociologie
op: 31 januari 2007

De moderne werknemer heeft geen baan voor het leven. Niet alleen stapt hij regelmatig over op een andere baan, ook wisselt hij periodes van werk af met periodes van scholing, zorg, werkloosheid of ziekte.

De standaardbiografie ‘onderwijs-arbeid-rust’ (voor vrouwen dikwijls onderbroken door zorg) is vervangen door een ‘knutselbiografie’, waarbinnen de werknemer zelf zijn leven moet construeren. Maar kan iedereen hier wel mee uit de voeten?

Volgens een interdisciplinaire onderzoeksgroep, onder leiding van prof.dr. Justus Veenman, leidt de veranderlijke arbeidsmarkt tot nieuwe ongelijkheden. Migrantengroepen die nu al een minder sterke positie hebben, lopen opnieuw het meeste risico achterop te raken.

Vaardigheden vereist

Het omgaan met transities vereist vaardigheden, waarover niet iedereen in gelijke mate beschikt. Degenen die nu al kwetsbaar zijn, zijn dit ook op de transitionele arbeidsmarkt. De onderzoekers richtten zich op migrantengroepen die nu al een minder sterke positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt hebben. Zij bestudeerden het wisselen van banen en het afwisselen van werk met achtereenvolgens onderwijs, werkloosheid, zorgactiviteiten en langdurige ziekte bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.

Vooral de Turken en Marokkanen lopen het risico uitgesloten te worden. Als zij hun baan verliezen, is het voor hen lastig of zelfs onmogelijk om opnieuw betaald werk te vinden. Dit risico is voor hen steeds veel groter dan voor de autochtone Nederlanders.

Justus Veenman

Prof.dr. Justus Veenman is hoogleraar Economische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan het project werkten onderzoekers mee van de Universiteit van Maastricht, Malmö, en het CBS, en de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Faculteit der Economische Wetenschappen van de EUR. Het onderzoek is verricht met subsidie van het NWO-programma ‘Sociale cohesie’. De onderzoekers presenteerden hun bevindingen in de NWO-publicatie “Nieuwe ongelijkheden op de transitionele arbeidsmarkt“.

Ook autochtone vrouwen die hun betaalde arbeid opgeven voor de zorg voor het gezin vormen een bijzondere groep. Zij blijken weinig gericht te zijn op werken buitenshuis, en keren doorgaans niet terug op de arbeidsmarkt.

De onderzoekers formuleren verschillende aanbevelingen. Zij geven werkgevers adviezen om circulaire transities te vergemakkelijken, adviseren werknemersorganisaties hoe zij risico’s kunnen doorzien, en adviseren de overheid om hieraan bij te dragen, en om het sociale zekerheidstelsel zo in te richten dat werkzekerheid de plaats kan innemen van de verdwijnende baanzekerheid.

Reageren via Facebook

Reacties