Verdienen met on demand video: een lastig verhaal /reageer

Verdienen met on demand video: een lastig verhaal

Het lijkt zo simpel. Verzamel de gewenste films, bouw een infrastructuur en klaar is je video on demand portal. Marc Canisius, cfo en onderdirecteur van Pathé Nederland, weet dat het zo makkelijk niet gaat.

Toen hij in 2010 de online videodienst Pathé Thuis bedacht, kreeg hij het verwijt dat hij een hele bedrijfstak om zeep wilde helpen. Zo vreesde een distributeur dat zijn films nooit meer een jaar lang in de bioscoop konden draaien.

Als de film na vier maanden beschikbaar wordt op Pathé Thuis, waarom zou de consument dan de deur nog uitgaan? Geen angst, zegt Canisius. Pathé houdt dankzij de dienst niet alleen in de bioscoop, maar ook in de huiskamer de touwtjes in handen. “We zullen altijd ons hoofdbestaansrecht beschermen, en dat is op dit moment nog steeds de bioscoop. Maar als wij dit niet doen, dan doet een andere partij het misschien wel.” Er gaan bijvoorbeeld geruchten dat het Amerikaanse Netflix zijn online videodienst in Nederland wil lanceren.

Content nodig

In februari 2011 kreeg Canisius goedkeuring van de board in Frankrijk om zijn plan als pilot in Nederland uit te rollen. Vrienden van de cfo vroegen waarom hij het niet zelf ging doen, maar dat was ondenkbaar. “In Nederland heeft Pathé een naamsbekendheid van 95%. We hebben 14 miljoen bioscoopbezoekers, veel eigen locaties, een website met twee miljoen maandelijkse bezoekers en een grote klantendatabase met inzicht in het filmconsumptiepatroon van Nederlanders. Dat maakt het makkelijk om onze klanten te converteren naar Pathé Thuis.”

Daarvoor is wel content nodig. Kleine, voornamelijk Nederlandse, partijen waren snel overstag, maar de Disneys van deze wereld zijn wat huiverig om hun films zomaar beschikbaar te stellen. Een deel tekende een nieuw licentiecontract, maar Canisius is op het moment van schrijven nog in onderhandeling met Fox, Paramount en Universal.

Lastig verdienmodel

Grote filmmaatschappijen vrezen piraterij en stellen dus hoge veiligheidseisen aan een online videodienst. Daarnaast proberen ze het rendement op hun films zo veel mogelijk te maximaliseren. Dat gaat via een uitgekiend model, waarbij films voor vastgelegde periodes beschikbaar zijn in bioscoop, videotheek, winkel en op televisie. Eigenlijk zou Canisius de films ook via een abonnementsmodel willen aanbieden, maar door contracten die filmmaatschappijen met andere partijen hebben, is dat nog niet mogelijk.

Nu kunnen films alleen gehuurd worden via Pathé Thuis, voor een periode van 48 uur, tegen prijzen tussen de 2 en 6 euro. Canisius: “Het verdienmodel van video on demand is lastig. Je hebt te maken met flinterdunne marges, alleen met massa wordt het succesvol. Mede daarom hopen we ook een abonnementsmodel in te voeren. Daar is geen extra investering voor nodig, maar het levert wel een directe verhoging van de marges op. Ons doel is binnen enkele jaren 3 miljoen transacties afgehandeld te hebben. En dan hebben we nog geen stuiver verdiend.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Rob van Leeuwen