Verovert biobrandstof E85 nu Europa? /5 reacties

Verovert biobrandstof E85 nu Europa?

E85 is een benzine die voor 85 procent uit ethanol en vijftien procent uit benzine bestaat. In Zweden is de brandstof een hit, en E85 lijkt langzamerhand ook de rest van Europa te veroveren.

Zweedse maatregelen

In Zweden zorgen ondersteunende maatregelen van de overheid en de auto-industrie voor een opmars van E85. Voor het gebruik van E85 zijn namelijk wel aanpassingen nodig aan zowel de motor van de auto als de tankstations.

Zo heeft de Zweedse regering bezitters van aangepaste auto’s een aantal financiële voordelen in het vooruitzicht gesteld, waaronder lagere accijns op biobrandstoffen, twintig procent lagere belasting voor bedrijven, ruim duizend euro lagere aanschafkosten van een auto, vrij parkeren in zestien steden en twintig procent lagere verzekeringspremies. Verder heeft Zweden als doelstelling dat medio 2009 minimaal zestig procent van de ongeveer vierduizend pompstations E85 kunnen leveren. Ter vergelijking: in Duitsland leveren nu honderd pompstations E85, in Frankrijk 186, in Groot-Brittannië vijftien, in Zwitserland 25 en in Nederland drie.

Nederland

Het Zweedse Volvo heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de tankstations van Tamoil het aanbod van E85 in Nederland flink uit te breiden. Eerder dit jaar heeft Volvo in navolging van Ford de meerprijs van auto’s die E85 kunnen tanken al laten vallen. Daarnaast wordt de prijs per liter met ongeveer dertig eurocent verlaagd, tot het niveau van Euro 95. Dit initiatief is des te opmerkelijker, omdat genoemde firma’s de kosten van deze investering zelf dragen.

Vereniging

In de Verenigde Staten is inmiddels een National Ethanol Vehicle Coalition (NEVC) opgericht. Deze vereniging geeft aan een ‘non-profit organization’ te zijn die het gebruik van E85 wil bevorderen, alsmede de productie van voertuigen die kunnen rijden op flexibele ethanolbrandstof die hoger is dan het nu nog standaard niveau van tien procent.

Daarnaast worden in de Verenigde Staten diverse particuliere initiatieven genomen voor het gebruik van E85 in een ‘gewone’ auto uitgerust met een ‘E85 Conversion Kit‘.