Verzuimkosten op de werkvloer nodeloos hoog /1 reactie

Verzuimkosten op de werkvloer nodeloos hoog
  • door: Redactie Sync
    over: personeel, gezondheid, voedsel
    op: 27 mei 2013
  • Vragen naar het voedingspatroon is op de werkvloer doorgaans off limits

  • Al jaren worden we gewaarschuwd voor ‘gebrekkige gemotiveerde medewerkers’ en hoog mentaal verzuim

Een burn-out. Vermoeidheid, concentratieproblemen, slaapproblemen en de daarmee gepaard gaande onderprestaties zijn vaak een voorbode van mentaal ziekteverzuim. Toch pikt het management dergelijke voortekenen vaak te laat op. Twee nieuwe initiatieven, een leefstijlprogramma en een opleiding voor adviseurs, moeten bijdragen aan het tijdig signaleren van onbegrip en onvrede op de werkvloer en het terugdringen van mentaal verzuim.

Management dat ondersteunt en faciliteert bij de fysieke en mentale weerbaarheid van het personeel is goed voor zowel werknemers als werkgevers. Want met de gezondheid en betrokkenheid van het personeel stijgt ook de productiviteit. Dat is de stellige overtuiging van Wessel Berkman, directeur van The Brown Paper Company, dat bedrijven ondersteunt bij de integratie van leefstijlmanagement op de werkvloer.

Bewust met leefstijl

Samen met Sonja van Hamersveld, leefstijlspecialist bij Charly Green, helpt Berkman organisaties bij het bespreekbaar maken en het verbeteren van de leefstijl van medewerkers. “De wil is er wel bij organisaties om meer aandacht te besteden aan gezondheid, maar de maatregelen die ze nemen zijn helaas vaak te oppervlakkig”, zegt Berkman. “Met veel van de huidige activiteiten zoals het inrichten van een fitnessruimte bereiken ze veelal de mensen die al bewuster met hun leefstijl bezig waren. Het gaat er om organisatiebreed draagvlak te creëren, dus ook juist bij de medewerkers die mentale en fysieke fitheid niet op hun persoonlijke agenda hebben staan.”

Barrières doorbreken

Volgens de organisatiedeskundige heerst er een taboe rondom het bespreken van leefstijl. Vooroordelen bij managers leiden ertoe dat zij het lastig vinden thema’s als eten, drinken, sporten, relaties, financiën, privé-werkbalans en hobby’s met medewerkers te bespreken. “Vragen of iemand goed slaapt en wat zijn voedingspatroon is, is op de werkvloer doorgaans off limits. Althans, dat zijn we geneigd te denken. Met onze bottom-up leefstijlaanpak gaan we met de medewerkers in gesprek over wat wel en wat niet besproken mag worden rondom leefstijlaspecten die van invloed zijn op de mentale en fysieke fitheid. Wat blijkt? Medewerkers willen meer bespreken dan het management vooraf dacht.”

Open vragen

Veranderen is nog niet zo eenvoudig, legt Berkman uit. “We lijken te beschikken over een soort helpreflex. Als iemand al een probleem benoemt, zijn we geneigd om direct een oplossing aan te bieden.” Ander gedrag aanleren lukt alleen als de medewerker zelf bewust is van zijn eigen aandeel en ook echt zelf iets aan zijn gedrag wil veranderen, stelt Berkman. “Dat bereik je juist door er regelmatig over te praten, de medewerker er over na te laten denken en hem zelf met oplossingen te laten komen. Daarvoor moet je als manager open vragen stellen, reflectief luisteren en het helpreflex uitschakelen.” Het doel: een medewerker die goed in zijn vel zit, zich betrokken voelt en zich bevlogen inzet voor de instelling waar hij werkt.