Visie op de dood wankelt door nieuw onderzoek /7 reacties

Cellulaire zelfmoord

Bij een uur zuurstoftekort overleeft het overgrote deel van de cellen dus. Waarom kan iemand na een uur dan niet meer bij bewustzijn gebracht worden? “Wanneer we het weefsel weer zuurstof gaven, vond massale celdood plaats,” legt professor Becker uit. “Bijna 60% van het weefsel stierf daardoor af.” Verantwoordelijk hiervoor is een proces van geprogrammeerde celdood. Dit proces wordt door de cel in gang gezet wanneer er iets abnormaals wordt gesignaleerd zoals bijvoorbeeld kanker. De cel pleegt dan zelfmoord om het lichaam te beschermen tegen afwijkende cellen.

Contraproductief

“We denken dat een cel niet het verschil kan zien tussen kanker en het herstel van zuurstoftoevoer,” vertelt Becker. “Iets zorgt ervoor dat de knop wordt omgezet.” Dat verandert de visie op dood. De dood is geen passief proces als gevolg van zuurstofgebrek. Het is een actieve keuze van het lichaam zelf in reactie op herstel van zuurstofvoorziening. De vraag is echter of de keus tot zelfmoord de juiste is. Het lichaam maakt wel vaker contraproductieve keuzes. Zo kan bijvoorbeeld een ontstekingsreactie bij een infectie meer schade aanrichten dan de infectie zelf.

Reanimatie schadelijk

Na vijf minuten hartstilstand is een reanimatie gericht op het herstel van de zuurstoftoevoer dus precies de verkeerde reactie. Moeten we dan stoppen met reanimeren? Dat lijkt geen goede zet. Niet reanimeren zorgt voor 2% overleving na een maand, volgens Zweeds onderzoek, terwijl reanimatie door een omstander 5% en door een professional 10% overleving geeft. Dus de huidige reanimatiemethode zorgt welliswaar voor celdood, maar is beter dan niets doen.

Injectie met ijskristallen

Becker ziet graag een ander soort reanimatie. Niet gericht op snel herstel van zuurstoftoevoer, maar gericht op verlaging van zuurstofverbruik. Dat kan door de lichaamstemperatuur te verlagen meteen na een hartaanval. “Onze huidige afkoelingsmethoden zijn te traag,” vindt Becker. “Een injectie met ijskristallen is de beste manier om de temperatuur binnenin het lichaam snel te verlagen.” Zo blijft er meer tijd over voor geleidelijk herstel van de zuurstofvoorziening, waarbij celdood wordt geminimaliseerd. Becker: “Mijn doel is om vijf minuten op te rekken tot vijftien minuten.”

Reageren via Facebook

Over Derk Runhaar

Derk Runhaar is huisarts en schrijft over innovaties in de gezondheidszorg.