Voor radicale innovatie is interactie nodig /reageer

Voor radicale innovatie is interactie nodig

Radicale innovatie, wat is dat eigenlijk?
Een toepassing van nieuwe technologie, de invulling van een nieuwe latente behoefte bij de consument of een combinatie van beiden. Dit soort innovaties vinden te weinig plaats. Kijk bijvoorbeeld naar het zuivelsegment, waar een nieuwe toetjessmaak meteen door concurrenten wordt gekopieerd, terwijl er volgens mij ook behoefte is aan echt nieuwe producten. Valess is een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Het geeft een nieuwe dimensie aan vleesvervangers en is echt anders dan Quorn. Daarnaast is het eigenlijk een nieuw basisproduct, dat zich weer leent voor variatie. Dit soort innovaties geeft bedrijven een echt concurrentievoordeel.

Uw onderzoek lijkt een pleidooi voor meer marktonderzoek.
Met name dat het in een eerder stadium gedaan wordt. Vaak zijn het productontwikkelaars zelf die met een nieuw idee komen, zij gaan dat idee vanuit hun eigen referentiekader ontwikkelen en uitwerken. Pas als dat proces is afgerond, gaan ze hun idee verifiëren bij een groter publiek en op de uitkomsten wordt dan de marketingstrategie afgestemd. Dat is veel te laat, want het product is dan al klaar. Als je eerder de consument opzoekt, kom je ook eerder uit bij producten die aansluiten bij de ideeën van die consument. Vaak zeggen productontwikkelaars dat ze zelf ook consument zijn, of dat ze het intern of onder familieleden testen, maar dat is niet genoeg om een goed beeld te krijgen.

De consument weet toch helemaal niet wat hij wil?
Daar zit de onderschatting juist. Het is wat productontwikkelaars denken, en tegelijkertijd geven ze zelf aan alles al te weten. Toch zijn er verschillende methodes om goede tips boven water te krijgen. Bijvoorbeeld door consumenten informatie te geven, als trigger om buiten hun eigen referentiekader te treden. Als ze weten welke technologieën beschikbaar zijn, dan komen ze vanzelf met goede suggesties voor nieuwe toepassingen, zo bleek ook uit mijn experimenten.

Willen bedrijven al die informatie wel delen?
Dat is de keerzijde van dit verhaal inderdaad, niemand weet hoe ver je daarin kan gaan. Die angst merkte ik ook tijdens mijn onderzoek. Bedrijven zijn heel terughoudend in het delen van informatie, omdat ze bang zijn dat de concurrent ermee aan de haal gaat. De juiste balans moet nog gevonden worden, bedrijven kunnen bijvoorbeeld informatie op een abstracte manier delen, zodat ze niet teveel prijs geven.

Moet de uitvoering van radicale innovatie altijd hetzelfde zijn?
Verder onderzoek moet uitwijzen op welke manier je dit soort processen kan integreren in de bedrijfsvoering. In de praktijk is de communicatie tussen de afdelingen R&D en marketing vaak een probleem, omdat ze allebei vanuit een andere visie opereren. Marketing wil dat alles snel gaat en dat het product niet te gek wordt, terwijl R&D vindt dat het niet gek genoeg kan zijn en om meer geduld vraagt. Voor radicale innovatie is er verdere interactie nodig tussen deze twee afdelingen en de consument. Als deze partijen dichter bij elkaar staan, kom je vanzelf tot goede ideeën.

Karen Janssen promoveerde recentelijk op dit thema aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Rob van Leeuwen