Reacties/ Vrijheid, verantwoordelijkheid en innovatie? printlink


Gerard Ringenaldus (1 oktober 2010, 15:58)

Van dit beoogde kabinet, valt mij het onderdeel hernieuwbare energie eigenlijk nog mee. Alleen niet te veel onderzoeken, of te wel "het wiel opnieuw weer willen uitvinden'. We kunnen gewoon kijken wat toepasbaar is van hetgeen "om ons heen al gebeurt'. Duitsland b.v. heeft de Europese doelstelling, 14% hernieuwbare energie in 2020 nu al gehaald. Om met Van Gaal te spreken: "zijn zijn nou zo bijdehand öf wij zo dom? Gelukkig doen wij wel al wat, b.v. een klein dorpje van warmte voorzien d.m.v. biogas van koeienmest. Dit kan en moet natuurlijk veel grootschaliger. dan zijn we meteen van ons jaarlijkse gigantische mestoverschot af. Ook het gebruik van rioolslib en landbouwafval wordt hiervoor al gebruikt. Behalve dat het afvoeren van dit afval geen geld meer kost, maar inplaats daarvan oplevert, wordt o.a. de uitstoot van methaangas flink beperkt en wordt het water zuiveren wat goedkoper. een win-win situatie dus. Dat dit alles geen utopie is zie: www.new-energy.tv en klik bovenaan op "bio' en ga naar pagina 2 voor Makkinga en ook rioolslib. (korte Nederlandse video's

Oh ja, en wat betreft die opslag op de energierekening, dat doet Duitsland al jaren. Een vergunning afgeven voor één of meerdere kerncentrales zal inderdaad geen probleem zijn, echter deze zonder overheidssteun financieren (1 miljard per centrale minimaal) is heel wat anders. En eens kijken wat de burgers daarvan vinden. Velen vinden subsidie een vies woord als het om hernieuwbare energie gaat, zo valt regelmatig te lezen.

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje