Nieuws/ 'Vrouwelijk' denken en werken wint aan invloed op de werkplek /reageer

door: Hugo Louter
over: personeel, productiviteit, bedrijfskunde, bedrijfsgroei, businesstrends
op: 31 oktober 2007

Met de groeiende hoeveelheid vrouwen in hogere functies verandert de aard van het management, concludeert The Future Laboratory in een onderzoeksrapport. Oude structuren en benaderingen waarin doelgerichtheid en rationaliteit centraal staan, komen onder druk te staan door de opmars van vrouwen.

In het Living Britain Report wordt naast het zakelijke klimaat ook de stand van zaken in cultuur, media, reizen en de gemeenschap in het hedendaagse Groot-Brittannië besproken. Vrouwen blijken als werknemers, maar ook als consumenten, ondernemers, managers en investeerders steeds vaker op te duiken. Aan ‘vrouwelijk denken’ worden doorgaans andere eigenschappen toegekend dan aan mannelijk denken. Vrouwen zijn meer gericht op samenwerking dan mannen, ze zijn intuïtiever en creatiever als gevolg van een hersenstructuur die verschilt van de mannelijke hersenstructuur.

De onderzoekers stellen vast dat de vrouwelijke benadering, die zij womenomics noemen in navolging van The Economist), vooral goed te merken is op de werkvloer. Vrouwen stoten vaker door naar hogere managementfuncties: sinds 2001 is het aantal vrouwen in de directies van FTSE-100-bedrijven gestegen van 57 naar 77.

Verder hervatten vrouwen vaker hun betaalde werkzaamheden nadat ze kinderen hebben opgevoed. In Groot-Brittannië werkt inmiddels meer dan de helft van de vrouwen met kinderen jonger dan vijf jaar. Bedrijven spannen zich meer in (ongetwijfeld mede gemotiveerd door de krapte op de arbeidsmarkt) om deeltijdwerken mogelijk te maken. Ook verdwijnt de hiërarchische structuur steeds meer uit bedrijven om vervangen te worden door een matrixbenadering van de bedrijfsstructuur.

Dit bericht verscheen eerder op In feite

Reageren via Facebook

Reacties