Vrouwen betere leiders dan mannen, maar minder visionair /reageer

Mogelijkheid 1: Vrouwen zijn even visionair als mannen, maar op een andere manier

Vrouwen werken veel meer samen dan mannen om visie te ontwikkelen. Ze nemen de ideeën van hun medewerkers mee en uiten het resultaat als de visie van de groep, en niet van zichzelf. Ook blijven vrouwen over het algemeen meer op de achtergrond; zij zorgen vaak onopvallend dat interne en ook externe stakeholders gezamenlijk tot het gewenste organisatieresultaat komen, zonder hun visie direct te verkondigen.

Vrouwen ontwikkelen hun visie samen met anderen

Dit verklaart waarom vooral hun mannelijke peers vrouwen laag beoordeelden op visie: zij hadden zelf aan het ontwikkelen van de visie meegewerkt en gaven de vrouwen die zij beoordeelden daarom niet alle credits.

Mogelijkheid 2: Vrouwen roepen niets zonder feitelijke onderbouwing

Vrouwen aarzelen om zomaar hun visie te verkondigen, zij zijn gewend om deze te onderbouwen met concrete feiten en onweerlegbare analyses. De onderzoekers verwijzen naar de imago’s van de voormalige presidentiële kandidaten Barack Obama en Hillary Clinton. Obama als visionaire leider (met bewezen resultaat) en Clinton als een competente manager met excellent oog voor detail. Met andere woorden: mannen spreken vol vertrouwen en doortastend over een onderwerp, met een heel kleine hoeveelheid als achterliggende zekerheid, terwijl vrouwen een heleboel gegevens willen en zijn dan vol vertrouwen dat ze elke vraag kunnen opvangen.

Vrouwen bouwen op feiten en verbergen hun emoties

Dit zou verklaard kunnen worden uit de vooronderstelling dat vrouwen bij voorbaat als minder competent en meer emotioneel worden gezien als hun mannelijke collega’s. Zij zijn, als ze bij de top in de buurt komen, gewend hun hele carrière op veilige keuzes en goede onderbouwingen te bouwen, en in ieder geval niet primair vanuit hun emoties te reageren.

Mogelijkheid 3: Vrouwen vinden visie minder belangrijk

Het lijkt erop dat vrouwen kritisch staan tegenover visie als leiderschapskwaliteit. Ibarra en Obodaru vonden in interviews met topvrouwen dat zij trots zijn op hun concrete, no-nonsense houding en praktische aanpak. Visie is volgens hen meer een retorisch trucje dan iets substantieels.

Vrouwen denken: niet praten maar poetsen

Of, volgens Margareth Thatcher: “Als je iets gezegd wilt krijgen, vraag een man; als je iets gedaan wilt krijgen, vraag een vrouw.” Vrouwen net onder de top zien visie dus niet als iets onontbeerlijks. Dat blijkt ook direct uit het onderzoek: vrouwen zien vrouwen juist wel als leiders met een betere visie dan mannen. Visie is dus minder belangrijk in het vrouwenbrein. Maar het lijkt erop dat dit wel (één van de) redenen is waarom het glazen plafond nog slechts barstjes vertoont, en nog wel bestaat.

Hoe ontwikkel je meer visie?

Waarschijnlijk is het gebrek aan vrouwelijke visionaire leiders een combinatie van bovengenoemde factoren. Tijd om een paar slagen te maken dus, dames. Volgens de onderzoekers zijn de meeste aspecten van visie goed aan te leren, en hebben een aantal tips. Ten eerste moeten vrouwen (en ook minder visionaire mannen natuurlijk) op weg naar de top visie niet alleen zien als stijl, maar als iets dat wel degelijk inhoud en functie heeft. Vergeet de betekenisloze mission statements, maar gebruik visie om je strategie en know-how te positioneren.
Een goede tweede is het ontwikkelen van een goed netwerk buiten je eigen groep om input te leveren voor je visie en je visie aan te toetsen. De meeste vrouwen op weg naar de top verwaarlozen hun externe netwerk.

Wat ook speelt: als je heel goed bent in je praktische hands-on aanpak van problemen, zal je hele omgeving ervoor proberen te zorgen dat je dit blijft doen. Stop ermee! Wil je naar de top, dan is het tijd om afstand te nemen en je visie te presenteren vanuit een helicopter view. Je hebt lang genoeg met je voeten in de klei gestaan!

Tevens is het raadzaam om te blijven communiceren over je visie, om deze naar buiten te brengen en ook om deze te toetsen en zonodig wat bij te schaven. Ten slotte: geloof in je eigen visie. Een visie komt vanuit jezelf en vanuit je eigen competenties en zelfvertrouwen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Audrie van Veen

Audrie van Veen is technologie en innovatie trendwatcher en en heeft haar eigen bedrijf voor wetenschapspopularisatie, Audrie van Veen Connecting Science. Daarnaast werkt ze als adviseur voor Europese R&D-subsidies voor Agentschap NL/EG-Liaison, een dienst van het Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor werkte ze voor overheid en bedrijfsleven in Nederland en Frankrijk. In Frankrijk volgde ze voor de Nederlandse overheid enkele jaren Franse ontwikkelingen en bevorderde de samenwerking tussen Nederlanders en Fransen op technologisch en wetenschappelijk gebied.