Column/ Waar de media niet over schrijven /5 reacties

Column: Gerard Ringenaldus

Foto van de auteur

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.

In de media was de afgelopen weken uitgebreid te lezen dat men naast het zogenaamde ’short selling’ ook ‘het opzettelijk valse geruchten de wereld in sturen door speculanten’ als één van de oorzaken van de huidige malaise op de beurzen ziet. Het lijkt er sterk op dat dezelfde malafide handelwijze ook in de oliehandel en bij de handel in diverse andere grondstoffen (zoals graan) vaak voorkomt.

Zo zag ik onlangs een sterk staaltje van dubieuze berichtgeving annex manipulatie over de olievoorraden in de Verenigde Staten. Op 12 augustus 2008 om 22.03 uur meldde het NRC: ‘Grote daling olieconsumptie VS, afgelopen half jaar vergeleken met zelfde periode een jaar geleden‘. De daling van de olieconsumptie betrof met gemiddeld 800.000 vaten per dag de sterkste daling in 26 jaar.

Slechts één dag later, op 13 augustus 2008, om 22.12 meldde diezelfde NRC: ‘Brandstofvoorraden in de VS onverwacht sterk gekrompen‘. In de week eindigend op 8 augustus nam de voorraad benzine in de Verenigde Staten met 6,4 miljoen vaten af. Men hield rekening met een daling van twee miljoen vaten. De voorraad ruwe olie nam met 400.000 vaten af, twee keer zoveel als deskundigen hadden verwacht. Als de olieconsumptie in de Verenigde Staten een half jaar lang gemiddeld met 800.000 vaten per dag afnam, is dat minimaal vier miljoen vaten per week. Waarom hield men dan rekening met slechts twee miljoen in die week? En waarom was het een verrassing?

Uiteraard reageerde de beurs toen ook op deze tegenstrijdige berichten. Bij navraag bij het NRC werd mij onder meer schriftelijk medegedeeld dat als het berichten van het ANP betreft, men geen capaciteit heeft om deze te controleren. Men adviseerde mij om contact op te nemen met het ANP.

Voedselprijzen

Onze eigen minister Kramer weet de hoge voedselprijzen, vrij recent nog, aan speculatie. Daar slaan vooral de zogenaamde ’snelle winstpakkers’ (short sellers) kennelijk ook al toe. De handel in aandelen wordt door de extreem grote schommelingen voor sommigen kennelijk te risicovol en men stapt over op grondstoffen. Maar ja, als er te pas en te onpas wordt gerept van schaarste, dan is ook daar ook weer ‘voer voor aasgieren’ te vinden. Het zou mooi zijn als overheden preventief te werk gingen in plaats van achteraf.

Het grote zwijgen over biobrandstoffen

Een andere methode om de olieprijs hoog te houden, is om te zwijgen over de explosieve groei in de productie van diverse soorten van hernieuwbare energie. Vooral de ‘grote’ media berichten weinig over deze energievormen. Uit cijfers blijkt echter dat de massale productie van hernieuwbare energie niet alleen echt op gang komt, maar dat ook de productie over de gehele linie in 2007 tientallen procenten hoger is dan in 2006. De verwachting, mede op basis van economische principes van vraag en aanbod, is dat dit enige invloed moet hebben op de de olieprijs, bijvoorbeeld dat deze daardoor gaat zakken, of op zijn minst niet meer extreem gaat stijgen.

Cijfers

In mijn artikel ‘Commerciële algenkerosine komt weer stap dichterbij‘, eindigde ik met de verwachting dat de olieprijs ook daadwerkelijk zou gaan dalen. Maar ja, dan moeten de feiten over de omvang van hernieuwbare energie natuurlijk wel worden gepubliceerd in de reguliere media.

De realiteit is dat als er al over wordt bericht, vaak alleen mogelijke negatieve randverschijnselen worden genoemd. Keiharde productiecijfers komen nauwelijks aan bod. En dat is raar, want die cijfers zijn er wel degelijk. Zo heeft het in Washington gevestigde, onafhankelijke Worldwatch Institute in samenwerking met REN21, een netwerk van internationale organisaties, ngo’s, nationale en lokale regeringen en universiteiten, de jaarlijks cijfers verzameld van de productie van hernieuwbare energie wereldwijd. Ze publiceren dit in het Renewables 2007 Global Status Report.

Het rapport meldt bijvoorbeeld dat in 2007 ruim honderd miljard dollar wereldwijd werd geïnvesteerd in hernieuwbare energie. 240 gigawatt aan elektriciteit werd naar schatting opgewekt in 2007, een stijging van vijftig procent ten opzichte van 2004. In 2007 namen waterkrachtcentrales vijftien procent van de wereldelektriciteitsproductie voor hun rekening. De overige hernieuwbare energiebronnen zijn reeds goed voor vijf procent van de wereldenergieproductie. Nog meer dan deze cijfers geeft de groei per jaar aan dat er in een relatief korte tijd nog veel meer mogelijk is. Daarom nog enkele cijfers uit 2007:

Windenergie: Productie 2007: 95 GW, groei t.o.v. 2006: 28-40%;
Zonne-energie-PV: Productie 2007: 7,7 GW , groei t.o.v. 2006: 50% (1,5 miljoen huishoudens);
Zonne-warmte collectoren: Productie 2007: 105 GW, groei t.o.v. 2006: 19% (50 miljoen huishoudens);
(Thermische) warmtepompen: ruim 2 miljoen in 30 landen;
Ethanol en Biodiesel: Productie 2007: 53 miljard liter, groei t.o.v. 2006: 43% (4% van benzineverbruik, 1300 miljard liter wereldwijd;
Biogas (kleine installaties): 25 miljoen huishoudens
Zonneverlichtingssystemen: 2,5 miljoen huishoudens

Dit zijn prachtige cijfers. Stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren als die cijfers het grote publiek bereiken…

Reageren via Facebook