Waar zijn de bijen gebleven? /27 reacties

Oorzaken

Zelfs na een reeks van probleemjaren is men er nog niet achter wat precies de sterfte van de bijen veroorzaakt. Er worden diverse mogelijke oorzaken genoemd, zoals giftige pesticides, parasieten en/of virussen.

Daarmee is het zwartepieten begonnen. Zo weet men in de Verenigde Staten erg goed weet wie mogelijk schuldig is aan de massale bijensterfte in Duitsland, zoals blijkt uit diverse artikelen op internet. De naam van een Duitse chemiebedrijf wordt opvallend vaak genoemd.

Een ramp lijkt onafwendbaar als de uitkomsten van nadere onderzoeken bevestigen dat de sterfte veroorzaakt wordt door vaak hiermee in verband gebrachte verdachte pesticides. Deze pesticides worden al meerdere jaren massaal gebruikt, inmiddels zelfs in meer dan honderd landen. Kijk hiervoor op de video What If The Disappearance of the Bees is Caused By….

Duitsland

Over Duitsland zijn veel cijfers bekend over het verdwijnen van de bijen. Volgens officiële data is er alleen al een verlies van 11.500 bijenvolken in de deelstaat Baden-Würtenberg.

Het Duitse Julius Kühn Instituut heeft zonder enige aarzeling de gifstof clothianidine als de schuldige aangewezen voor de massale bijensterfte. Deze stof wordt in Duitsland vervaardigd door Bayer en op de markt gebracht onder diverse namen, waaronder Poncho, Antarc en Chinook.

Poncho is sinds 26 juni j.l. weer toegelaten als bestrijdingsmiddel tegen insecten in Duitsland, ondanks het feit dat niet vaststaat dat genoemd middel veilig is en of het wel voldoende onderzocht is op haar werking(en). Uit boosheid hierover vonden er in Duitsland diverse demonstraties plaats, onder meer op 17 juli in Berlijn en op 18 juli in Braunschweig.