Reacties/ Wachten op de waterstof-economie printlink


Bobby (9 mei 2007, 23:06)

Persoonlijk ben ik het totaal niet eens met:"de Amerikaans venture capitalist Vinod Khosla, mede-oprichter van Sun Microsystems" Waterstof zal absoluut de energiedrager van de nabije toekomst worden,al zal aardgas de transitie brandstof worden. Daar alle energie op aarde uiteindelijk zonne energie is. Incluis fossiel brandstof,alleen het is fossilee zonne energie. Om het eenvoudiger te maken: Welke brandstof ( koolwaterstof ) dan ook,als je het verbrandt..dan verbrand je alleen het waterstof,en de rest is afval. Daarom kan ik er ook ook niet tegen dat er mensen zijn die de klimaatverandering,niet meer dan een natuurlijk verschijnsel vinden. For the record,World Oil Demand=60 miljoen vaten olie per dag ( 10.000.000M3 /1km x1km x10m hoog per dag ) en we stoken al een tijdje. Iedereen de ook maar even heeft opgelet tijdens Scheikunde weet uit hoeveel atomen waterstof & koolstof ( ea ) olie is samengesteld. Alleen waterstof levert de energie,de rest wordt de atmossfeer in gestuurd. We are going nowhere fast ,if we don`t soon make amends. Slaap zacht ! Bobby

Arno Schrauwers (23 november 2007, 14:18)

Iedereen die op de middelbare school een beetje heeft opgelet bij scheikunde weet dat het uit elkaar peuteren van water of aardgas (om waterstof te krijgen) veel meer energie kost dan dat de verbranding daarvan oplevert. En ieder die bij scheikunde heeft opgelet weet dat de verbranding van koolstof wel degelijk een positieve energiebalans heeft.

Is de nieuwe diesel gemaakt van algen? « Everything you want to know about algea, but were afraid to ask. (24 november 2007, 17:56)

[...] Een van de grootste voordelen van algendiesel is dat het gebruikt kan worden in de huidige dieselauto’s. Dit in tegenstelling tot andere alternatieve brandstoffen, zoals waterstof. Voertuigen op deze nieuwe brandstof moeten volledig worden aangepast. En dan praten we voor het gemak maar even niet over de benzinepompen langs de weg. Geen enkel bedrijf is bereid te investeren in waterstofpompen als er bijna geen auto’s op waterstof rondrijden. En geen enkele consument koopt een waterstof aangedreven auto, als hij er nergens brandstof voor kan tanken. Bio- of algendiesel heeft geen last van deze kip-ei-situatie. Dieselrijders kunnen zonder enige vorm van aanpassing direct overschakelen op algendiesel. [...]

P (3 december 2007, 22:36)

" Iedereen die op de middelbare school een beetje heeft opgelet bij scheikunde weet dat het uit elkaar peuteren van water of aardgas (om waterstof te krijgen) veel meer energie kost dan dat de verbranding daarvan oplevert."

Het produceren van elektriciteit en benzine kost ook meer energie dan dat het oplevert. Ook maar niet meer produceren?

Gerard Ringenaldus (4 december 2007, 18:29)

Waterstof kan tegenwoordig worden afgenomen van een chloorfabriek (dit gebeurt al in de Eemshaven) Algen kunnen hun co2 (om te groeien) van een kolencentrale afnemen. Ook dit gebeurt al in de wereld.

Daarnaast kunnen de reeds bestaande zonnewarmtecentrales ook waterstof produceren. En dit alles tegen concurende kosten blijkt inmiddels.

Bij het gebruik van hernieuwbare energie gaat het ook niet om of, of , maar om en, en.

Enkele dagen geleden heeft een Jordaanse prins, namens de cub van Rome, een "witboek"aangeboden. Een rapport waarin wordt aangegeven hoe Europa en de rest van de wereld kunnen overstappen op schone energie tegen concurerende kosten. (zie op internet: TREC-home)

In dit rapport wordt onder schone energie verstaan: Zon (CSP), Zon, PV,

wind, hydro,Biomassa en Geothermie.

Producten als brandstofcel en waterstof zullen hierbij ook gebruikt worden.

P (10 december 2007, 12:06)

Waterstof inderdaad kan ook goed als energiebuffer dienen ter ondersteuning van wind/zon energiesystemen in perioden van weinig zon/wind.

frisbee (11 december 2007, 11:46)

Naast waterstof als energiedrager komen er ook steeds betere elektrische batterijen op de markt. In het stadsvervoer zijn deze al zeer goed toepasbaar. Al is de aanschafprijs nu nog wat aan de hoge kant, de gebruiksprijs ligt zeer veel lager dan voor diesel. Voor vervoer over langere afstanden is het euvel vooral de lange oplaadtijd van enkele uren. Ga maar eens 3 uur staan 'tanken'. Met hybride technologie is dit aardig te verhelpen. je kunt dan de eerste uren op elektriciteit rijden en vervolgens overschakelen op andere brandstof, zoals bio-ethanol. Kom je weer thuis dan kun je je batterijen gewoon weer opladen via je eigen stopcontact.

Wat bioethanol betreft moeten we overigens enorm oppassen. De hoeveelheden ervan die we zouden willen opwekken voor ál onze (auto-)mobiliteit zijn zo enorm dat we binnen de kortste tijd hevig gaan concurreren met voedselproductie en/of natuurgebieden gaan opofferen. Een enorme stap zou al gemaakt worden wanneer we afzien van het omzetten van voedselgewassen (zoals mais en graan) in bio-ethanol en ons uitsluitend richten op producten die het goed doen op slechte landbouwgronden en in zeewaterbassins (algen).

De onvermijdelijke overgang naar nieuwe energiebronnen brengt hoe dan ook een spreiding van de energiebronnen met zich mee en vermoedelijk ook van de energiedragers. Dus waarom niet én waterstof en elektrische batterijen? Beide hebben als enorm voordeel boven benzine dat er geen schadelijke producten de atmosfeer in worden geslingerd tijdens de verbranding. Schadelijke producten in de opwekkingsfase en verwerkingsfase (oude batterijen) moeten natuurlijk wel schoon worden afgevangen en verwerkt.

Jasper (15 januari 2008, 22:21)

Waterstof zou een oplossing kunnen zijn voor het vervangen van fossiele brandstoffen, alleen zou de wereldwijde benodigde hoeveelheid hiervan naar mijn inzien nooit geproduceerd kunnen worden door middel van electrolyse van water, hier is zo enorm veel electriciteit voor nodig.

Misschien dat een combinatie van waterstofproductie uit electriciteit en uit algen wel een duurzame oplossing zou kunnen zijn. Natuurlijk moet er wel sprake zijn van groene stroom in dit geval.

Wat betreft biobrandstoffen uit welk gewas dan ook, ben ik zeer sceptisch. Het huidige wereldwijde aardolieverbruik is duizend vaten per seconde, hiervan worden zeshonderd vaten per seconde geconsumeerd alleen al aan transport. Dit is honderd duizend liter oftewel honderd ton olie per seconde.

Ik kan mij niet voorstellen dat op welke wijze dan ook deze niet te bevatten hoeveelheid olie vervangen kan worden door biobrandstoffen.

Natuurlijk kunnen biobrandstoffen wel een alternatief zijn voor die typen voertuigen die niet op waterstof kunnen functioneren, zoals vliegtuigen.

Ik denk dat een combinatie van heel veel verschillende bronnen, methoden en omzettingen van energie de oplossing zou kunnen zijn. Het zal erg lastig zijn dit allemaal voor elkaar te krijgen, maar het is naar mijn inzien wel mogelijk.

Alexander Overdiep (21 juli 2008, 23:14)

Volgens plan gaat aan het einde van 2008 in Amsterdam een rondvaartboot varen op een waterstof-brandstofcel.
Volg de ontwikkelingen op www.fuelcellboat.nl

Jan Hendrik Rufer (23 april 2009, 11:50)

Ik begrijp echt niet dat er nog mensen bestaan die proberen uit te leggen dat waterstof als brandstof een toekomst heeft. Ga maar na: 1 kW olie uit de teerzanden van Canada te krijgen kost (volgens mijn laatste info) 0,5 kW (afgezien van de stapels afval die er bij vrij komen). Dat proces stopt zodra het niet meer rendabel is. M.a.w. zodra het meer dan 1 kW kost om 1 kW te produceren.
Nu is het zo dat het ca. 1,3 kW kost om 1 kW waterstof te produceren en dat zal in de toekomst niet veel minder worden. Immers je moet eerst een heleboel kW investeren in de produktie- distributie infrastructuur.

Daarenboven is het een bijzonder milieuonvriendelijk spul (het komt in de natuur niet vrij voor) en bijzonder explosief. Opslag ervan is een regelrechte ramp.

Waarom roepen de automobiel fabrikanten dan zo hard dat de waterstof auto er aan komt? Simpel; die industrie verdient het meeste aan onderhoud en onderdelen. Men is er dus bij gebaat om de bestaande ingewikkelde verbrandingsmotor nog veel ingewikkelder en kostbaarder te maken.
Een elektrische auto heeft die 'voordelen voor de leverancier niet'...

Hoe dan ook; als je gaat rekenen aan waterstof ben je snel klaar...
De energiebalans is negatief. Niet doen dus...

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje