Werknemers met ADHD kampen met lagere arbeidsproductiviteit /reageer

Werknemers met ADHD kampen met lagere arbeidsproductiviteit

We kennen ADHD vooral als een ontwikkelingsstoornis bij kinderen, deze stoornis wordt vooral gekenmerkt door erg druk en impulsief gedrag.
Toch heeft men moeten onderkennen dat het ook bij volwassenen voorkomt: zo’n 30 tot 60 procent van de kinderen met de diagnose ADHD blijft er later klachten van ondervinden. Doordat ze zich vaak met moeite kunnen concentreren, hebben ze het ook moeilijker op de werkvloer en zijn ze gemiddeld 21 dagen minder productief dan collega’s die geen last hebben van de stoornis, zo meldt BBC News.

Kwaliteit

Het onderzoek, gedaan in het kader van de World Mental Health Survey Initiative, wijst dit uit.
Een team van Nederlandse onderzoekers deed onderzoek onder 7000 werknemers van 18 tot 44 jaar in tien verschillende landen en kwam tot de conclusie dat gemiddeld 3,5 procent van de werknemers last had van ADHD.

Deze werknemers gaven aan dat ze zich gemiddeld 8 dagen per jaar ziek meldden, 21 dagen per jaar onder het eigenlijke niveau werkten en dat 13 dagen per jaar de kwaliteit van het werk minder was. Ook gaf het onderzoek aan dat meer mannen dan vrouwen last hebben van ADHD en het probleem zich vooral afspeelt in de meer ontwikkelde landen.

Geen stigmatisering

Ondanks deze uitslagen moeten werknemers met ADHD niet gestigmatiseerd worden, aldus professor Philip Asherson (London’s Institute of Psychiatry).
Zij bezitten wel degelijk goede kwaliteiten voor bepaalde beroepen en bovendien kan met de juiste begeleiding veel vooruitgang geboekt worden. Hij pleit er dan ook voor dat werknemers bij de keuringen worden onderzocht op de stoornis, waarna men passende maatregelen kan nemen om de arbeidsproductiviteit van hen op peil te houden.

Iets waarmee dr. Ron de Graaf, onderzoeksleider, het mee eens is. Volgens hem kan het wel degelijk lonen als een werkgever extra aandacht steekt in een werknemer met ADHD: al was het alleen maar door het screenen van werkplekken op mogelijke prikkels of het bieden van een behandeling.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Marjon Vinck

mr. Marjon Vinck (1981) is van huis uit juriste en werkzaam in de verzekeringsbranche. Op dit moment is zij op zoek naar een nieuwe uitdaging.