Reacties/ Wetenschap in de ban van geheimzinnige bijenverdwijnziekte printlink

  • door: Eveline Thoenes
    over: biologie, milieu, voedsel, beleid
    op: 15 juni 2009
  • Dankzij de strenge winter dit voorjaar minder verdwijnziekte verwacht, maar evenveel sterfte.
  • Wageningse onderzoekers proberen de oorzaken van een vreemde bijenziekte te achterhalen.

Sjoerd Dijksma (17 juni 2009, 01:14)

Een verslag van een bijeenkomst over bijensterfte is te vinden op
http://is.gd/13Rsi

Wellicht interessant als achtergrond bij de genoemde chemicalien is de rol van imidacloprid: http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Bijensterfte%20en%20Imidacloprid%20SG%20Leiden%202009_0.pdf

Gerard Ringenaldus (17 juni 2009, 12:18)

Het is op zich een prima verhaal, echter aan het eind zit helaas een onjuiste constatering!

Namelijk dat er volgens dhr. Blacquière in Duitsland geen verband is aangetoond tusen pesticides en de massale bijenstefte! Onderzoeken in Duitsland, o.a. door het Julius Kuhn Instituut in 2008, (zie mijn vorige artikel) en een vervolgonderzoek hebben dit wel degelijk aangetoond.

http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB//menu/1223988_l1/index1215167085927.html

Feit blijft dat de onderzochte bijen (veel) meer gif binnenkregen dan dat strikt genomen zou mogen. Volgens de fabrikant komen te hoge concentraties van gif voort uit onjuist gebruik.

Op grond van alle feiten zijn inmiddels bestrijdingsmiddelen inhoudende de stof clothianidin,

http://en.wikipedia.org/wiki/Clothianidin zoals “Poncho” , een merk van de firma Bayer, inmiddels in Duitsland verboden.

Voor andere bestrijdingsmiddelen die deze stof bevatten worden de vergunningen voorlopig aangehouden. Het beroep van de firma Bayer, tegen dit verbod is inmiddels afgewezen.

http://www.umweltrundschau.de/cms/the-news/465-bienensterben-bundesamt-genehmigt-einsichtnahme-in-pestizid-zulassungsunterlagen

De rechtbank wil inzage in alle gegevens van dit produkt. Bayer weigert dit op grond van bedrijfsgeheimen.

De rechter in Duitsland ziet gelukkig wel een mogelijkheid, hij vewijst naar een wet bij calamiteiten van een kerncentrale, daarbij wordt, gezien het grote belang voor de volksgezondheid, de geheimhoudings-eis van de fabrikant van ondergeschikt belang geacht.

Zie document uitspraak rechter:

http://www.cbgnetwork.de/downloads/Bescheid_BVL_Zulassungsunterlagen.pdf

Dit betekent echter wel dat de EU tot heden toestemming heeft verleend om uiterst giftige pesticides op de markt te brengen, uitsluitend gebaseerd op eigen onderzoek van de fabrikant. Of te wel: “de slager mocht eigen vlees keuren” !

Recente zijn de regels door de EU aangescherpt. Er is o.a. ook een nieuw toxic-criterium aan toegevoegd, namelijk: bestrijdingsmiddelen mogen voortaan geen onaanvaardbare of cronische effecten op bijen hebben.

http://www.umweltrundschau.de/cms/the-news/311-eu-ausstiegsbeschluss-zu-hochgefaehrlichen-pestiziden

Kennelijk was dit, ondanks ontkenning van fabrikanten, eerder wel zo. Ook dìt bewijst dat de eerder genoemde bewering van dhr. Blacquière onjuist is.

Bovendien zet het een vraagteken bij de bewering dat Gentechnologie goed voor het milieu is.

Bert Rieger (23 juni 2009, 10:17)

In het verhaal miste ik ook de rol van bestrijdingsmiddelen. Daar moeten we echt serieus naar kijken. Inmiddels is de politiek wel betrokken, zie http://www.vvdnext.nl/bijen-in-brussel/
De benadering van dhr. Blacquière is gevaarlijk en ook ongegrijpelijk. Even aankijken lijkt zijn devies te zijn. En dat vind ik wat riskant.

Carol Versteeg (25 juni 2009, 13:54)

Hoewel de rol van het imkeren als hobby klein wordt geacht wat betreft rendement en het kosten/baten aspect, ben ik van mening dat meer hobbyimkers meer mensen betrekt bij het behoud van een grotere varëteit in bloemen en planten in onze directe omgeving.Iedere (achtertuin)imker is zich veel meer bewust van zijn omgeving en de gevaren van verschraling in de natuur. Ik ben een voorstander van het vergroten van de groep hobbyimkers ook al staan die met hun (paar) kasten bij een boer in de boomgaard voor het bestuiven van het fruit in ruil voor een kist met appels (zie artikel NRC 13 juni 2009).Naast de professionele imker is hier meer dan genoeg ruimte voor. Betere en gerichtere voorlichting op scholen en "groene"opleidingen is belangrijk om het imkeren dichtbij de mensen te houden. Wij kunnen m.i.veel leren van de oudere generatie die vaak al meer dan 30 jaar midden in woonbuurten goed werk verrichten.

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje