Wetsvoorstel brengt financiering familiebedrijven in gevaar /reageer

Wetsvoorstel brengt financiering familiebedrijven in gevaar

Het Belastingplan 2013 brengt de kredietverstrekking aan veel familiebedrijven in gevaar. Onder meer de mogelijkheden voor leasing worden beperkt in het wetsvoorstel, terwijl familiebedrijven juist steeds meer profiteren van leasing als alternatieve financieringsmethode.

In het Belastingplan 2013, een wetsvoorstel dat op korte termijn in de Tweede Kamer wordt behandeld, staat een wijziging op het gebied van bodemzaken, die leasemaatschappijen en andere kredietverleners dwingt voorzichtiger te zijn met het geven van financiering. Leasemaatschappijen moeten bij de fiscus melden dat zij het geleverde of geleaste object willen claimen in een situatie van dreigend faillissement van de afnemer, en vervolgens vier weken wachten.

In de nieuwe situatie heeft de Belastingdienst de mogelijkheid – en ruim de tijd – om het object te claimen en vissen leasemaatschappijen en leveranciers die op basis van leverancierskrediet hebben geleverd achter het net. “Het gevolg zal zijn dat het MKB nog moeilijk aan krediet zal komen, net nu bedrijven dit zo hard nodig hebben”, zegt Peter-Jan Bentein, secretaris-generaal van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL).

‘Rare ontwikkeling’

Carlo van der Weg, directeur van Credion, dat MKB-bedrijven met financieringsvraagstukken bijstaat, is het met Bentein eens. “Banken willen dat de waarde van de leasecontracten op de balans komt te staan. Dat leidt tot een verslechtering van de solvabiliteit.” Van der Weg spreekt van een ‘rare ontwikkeling’, omdat de Belastingdienst dan beslag legt op iets dat van de leasemaatschappij is en niet van de ondernemer die in de problemen is.

Als de nieuwe wetgeving erdoor komt, zal het in de toekomst lastiger worden om een leasecontract af te sluiten. Zowel voor de ondernemers als de financier zijn de gevolgen immers negatief. Van der Weg heeft wel begrip voor de wens van de Belastingdienst. “Als we allemaal alles gaan leasen, heeft de Belastingdienst nergens grip meer op. Dan zijn er nog maar weinig activa waar ze beslag op kan leggen.” Niettemin pleit hij voor een andere aanpak. “Als je de financiering richting het MKB wilt stimuleren, moet je dit soort dingen niet doen.”

Familiebedrijven kapitaalkrachtig

Ook familiebedrijven, die van oudsher vaak kapitaalkrachtig, worden geraakt door de voorgenomen wetswijziging. Zij hebben reserves opgebouwd – met het oog op toekomstige generaties – waarmee ze groei kunnen financieren. “Maar na enkele jaren van economische tegenwind is ook de financiële situatie van veel familiebedrijven veranderd”, weet de directeur van Credion.