Wie creatief is, haalt meer uit een octrooi /4 reacties

Wie creatief is, haalt meer uit een octrooi

Succes kent vele vaders. Hoe waar kan dat gezegde zijn voor een kansrijk idee of product dat wordt gepikt door de concurrent. Een goede uitvinding leg je maar beter vast met een octrooi. De belangrijkste reden: productiezekerheid. Maar wie creatief is, haalt meer uit een octrooi.

Verbodsrecht

Een octrooi geeft het alleenrecht op de productie van een uitvinding. Dat is zo’n beetje de kortste samenvatting van wat een octrooi, of patent, in de praktijk kan betekenen voor een eigenaar. Een meer volledige uitleg is dat een octrooi de houder het verbodsrecht geeft voor anderen om een technische vinding te kopiëren.
Alleen technische, aantoonbaar functionerende producten of productieprocessen zijn juridisch te beschermen. Andere mogelijkheden om een product tegen namaken te beveiligen zijn het auteursrecht, modellenrecht of merkrecht. Een octrooihouder heeft voor twintig jaar de wettelijke bescherming om als enige een product te maken of te vermarkten. Dat is een veilig idee, al blijven er nog voldoende risico’s over.

In het moderne industriële leven van globalisering en schaamteloze bedrijfsspionage heeft het verwerven en beheren van een octrooi wel iets meer om het lijf gekregen. Het risico dat een ander er straffeloos met een idee vandoor gaat, is nooit volledig af te dekken. Er zijn landen die bij een octrooiclaim simpelweg ‘niet thuis’ geven, zoals China. Wat heb je aan een Europees patent op de dvd-speler als in China iemand besluit het principe te kopiëren, uit te breiden voor het afspelen van alle mogelijke digitale beeld- en geluiddragers, het apparaat dvc te noemen en ze op de Europese markt voor een habbekrats te koop zet? Niet zo veel, zoals Philips ontdekte die met dvd alleen het nakijken had.

Slimme octrooistrategie

AdulauEen octrooi aanvragen is best een ingewikkelde, kostbare en tijdrovende bezigheid. Wie een octrooi wil vastleggen komt in de meeste gevallen uit bij gespecialiseerde bedrijven. Vaak zijn dat advocatenkantoren die zich hebben verenigd in de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden. Medewerkers van multinationals, of spin-offs daarvan, kunnen vaak bij hun eigen juridische afdelingen terecht die de octrooiaanvraag en het beheer daarvan doen.
Alle hindernissen van dien nemen niet weg dat een met slimme octrooistrategie ook vandaag de dag nog geld te verdienen valt. De voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip zei het als volgt bij het lustrumsymposium van de Orde van Octrooigemachtigden, eind november vorig jaar in Rotterdam: “Technologische innovatie en ondernemerschap komen alleen van de grond met een laagdrempelig, doorzichtig en soepel werkend octrooisysteem. Intellectueel eigendom rendeert!” Die slogan was vooral gericht aan het midden- en kleinbedrijf, zo voegde ze toe.