Wie kan in 2025 z'n digitale gegevens nog lezen? /2 reacties

Wie kan in 2025 z

Vroeger haalde je je foto-albums uit de kast om herinneringen op te halen. Tegenwoordig starten we internet op en begint het allemaal bij YouTube, Picasa, Flickr, Hyves en andere online-diensten. Je hoeft zelfs niet meer op de koffie te gaan om de vastgelegde momenten met iemand te delen. Maar hoe is dat over 20 jaar? Is dan alles nog beschikbaar? En vooral: leesbaar?

Integriteit en authenticiteit

Boudien Glashouwer, senior consultant van het HEC beschreef in 2004 in ‘Digitale Alzheimer’ (pdf) digitale duurzaamheid als volgt: ‘Het voor korte of langere termijn zodanig bewaren van digitale informatie dat de integriteit en de authenticiteit zijn gewaarborgd en de informatie beschikbaar is als dat nodig is’.

Suites

Alle informatie die we tegenwoordig gebruiken wordt in rap tempo in zowel het bedrijfsleven als de wetenschap aangemaakt en verspreid. Het gebruik van een tekstverwerker voor het schrijven van documenten heeft in de laatste tientallen jaren een grote vlucht genomen: vooral in de huidige zakelijke wereld is het gebruik van computers voor het aanmaken en verwerken van informatie niet meer weg te denken.

Vanaf de eerste versies van tekstverwerkingprogramma’s als WordPerfect en Microsoft Word begin jaren tachtig is de software voor tekstverwerking opgegaan in grotere suites zoals die momenteel bestaan in de vorm van Microsoft Office, Apple iWork en OpenOffice.org.

In een relatief korte periode van twintig jaar zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de manier waarop interactie met computers plaatsvindt. Het doorbreken van grafische gebruiksinterfaces, initieel toegankelijk gemaakt door Xerox PARC en Apple leidde ertoe dat Office-suites makkelijker in gebruik werden, door op een visuele manier de opmaak van digitale documenten te ondersteunen.

Belastingdienst

Alhoewel er enkele decennia geleden ook al veel informatie werd gebruikt, in bijvoorbeeld de vorm van nota’s, boeken en tijdschriften, heeft ICT ervoor gezorgd dat we in de huidige tijd met het grootste gemak een grote hoeveelheid aan informatie kunnen creëren en verspreiden. Al deze informatie wordt door diverse hightechsystemen opgeslagen voor later gebruik.
Goede, blijvende toegang tot deze informatie is cruciaal, enerzijds voor een concurrerende kenniseconomie, zoals Edusite meldt, en anderzijds voor de continue huishouding van de consumenten. Zo eist bijvoorbeeld de belastingdienst dat voor zowel bedrijven als particulieren de belastinggegevens voor langere tijd beschikbaar en opvraagbaar zijn.

Vloedgolf

Het bedrijfsleven staat niet alleen in de stormachtige ontwikkelingen omtrent de toename van de digitale informatie. Het aantal informatieverwerkende mensen neemt zoals het er nu naar uitziet in de komende decennia wereldwijd alleen maar toe, waardoor er meer en meer documenten geproduceerd, gewijzigd en gearchiveerd zullen gaan worden. Dit is een probleem waar vooral overheden en bedrijven mee te maken krijgen, maar ook particulieren. Er komt een vloedgolf aan documenten in uiteenlopende formaten die opgeslagen moet worden, maar ook na tientallen jaren nog steeds leesbaar moet zijn.