Wientjes: "R&D bij bedrijven bevorderen" /reageer

Wientjes: "R&D bij bedrijven bevorderen"
  • door: Redactie Sprout
    over: financiering, regelgeving
    op: 26 mei 2011
  • Bernard Wientjes wil dat de overheid een extra 500 miljoen euro reserveert om R&D te stimuleren.

  • Hij pleit ervoor om het uitbesteden van onderzoek aan universiteiten aftrekbaar te maken van de winst.

Bernard Wientjes vertelde tijdens de Innovatielezing van de Universiteit Twente dat hij extra fiscale instrumenten wil die onderzoek bij bedrijven bevorderen. Hij noemt als concreet fiscaal instrument de VPB-aftrek voor R&D, dat is uitbesteed aan onderzoeksinstellingen. Het zou niet gaan om nieuw geld, maar het zou wel bovenop de 1,5 miljard euro komen die al in het regeerakkoord is uitgetrokken voor het stimuleren van de zogeheten ‘topsectoren’.

Nieuw industriebeleid

Het geld zou moeten komen uit elders geschrapte subsidies. Wientjes: “Stop het niet in het verhogen van de WBSO.” De WBSO is een subsidie die afgelopen jaren is verruimd en die loonkosten vergoed voor R&D. Volgens Wientjes wordt er momenteel door het Ministerie van Financiën naar het voorstel gekeken. Het is de bedoeling om de voorgestelde maatregel in juni mee te nemen bij de presentatie van de agenda’s van de topteams. Deze teams zijn momenteel bezig om het nieuwe industriebeleid vorm te geven.

Wientjes sprak in Enschede over het nieuwe innovatiebeleid. De ‘topsectoren’ zijn een voorzetting van het zogeheten sleutelgebiedenbeleid en het Innovatieplatform onder de kabinetten-Balkenende. Er is veel kritiek geweest op het voormalige industriebeleid, dat niet van de grond zou zijn gekomen. Wientjes is optimistisch over de snelle aanpak van het huidige kabinet. In oktober vorig jaar zijn tien teams van ondernemers aangewezen die voor juni van dit jaar met een business plan moeten komen voor hun sectoren. Wientjes is als werkgeversvertegenwoordiger betrokken bij dit overleg.

Samenwerking bevorderen

De snelheid waarmee men nu opereert heeft ook een keerzijde, erkent hij. Het kabinet handelt soms niet doordacht. Hij noemt specifiek het afschaffen van subsidies voor de zogeheten technologische topinstituten (tti’s). Wientjes:” Dit is een weeffout in het regeerakkoord. Het is krom om met een specifieke subsidie te stoppen om het vervolgens wel weer specifiek te gaan besteden in dezelfde sector nota bene.” Volgens Wientjes wordt er met de topteams gewerkt aan ‘herstel’ van die weeffout. Hij hoopt dat de tti’s in de topsectoren behouden blijven.

Er zijn negen groeisectoren door de regering aangewezen (Creatieve industrie, Logistiek, Tuinbouw, Timo Huges, Agrofood secto, Life sciences, Energie, Water, Chemie, High Tech sector). Daarnaast is een algemene topsector aangewezen die moet bevorderen dat meer buitenlandse bedrijven hun hoofdkantoor in Nederland vestigen. Een VPB-aftrek voor onderzoek is vooral interessant voor grote bedrijven die zich in Nederland willen vestigen en ze zou ook de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven bevorderen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sprout

Sprout is het ondernemersmerk van Nederland. Via web, print, events en boekjes ondersteunt het ondernemers bij hun groei-ambities.