Wiskunde duidelijker zonder voorbeelden /3 reacties

Wiskunde duidelijker zonder voorbeelden

Jennifer Kaminski, research scientist in het Cognitive Development Lab van de universiteit van Ohio, heeft na onderzoek een opzienbarende conclusie naar buiten gebracht: het gebruik van voorbeelden in wiskundeonderwijs kan contra-productief werken.

Moeite

Een leerling die een wiskundige theorie leert aan de hand van voorbeelden, zal volgens het onderzoek moeite hebben de theorie opnieuw toe te passen in een andere vragencontext.
Co-auteur van het onderzoeksrapport professor Vladimir Sloutsky bevestigt dat. “Concrete voorbeelden kunnen handig zijn om de mate van begrip van een leerling voor bepaalde stof te toetsen, maar het zijn geen efficiënte leerinstrumenten.”

80 procent

De researchers hebben tachtig studenten verdeeld in vier groepen. Ze hebben hen vervolgens een simpel rekenkundig principe geleerd. In drie van de groepen werd de uitleg geïllustreerd door respectievelijk een, twee en drie concrete voorbeelden. De vierde subgroep kreeg slechts een simpele, abstracte uitleg.
Alle vier de groepen kregen daarna een lijst met multiplechoicevragen voorgelegd, waarmee getoetst kon worden of ze de stof begrepen hadden.

De hoogste score - 80 procent juiste antwoorden - werd gehaald door de groep leerlingen die alleen de abstracte uitleg had gekregen. De andere groepen haalden scores tussen 51 en 43 procent, waarbij volgens Kaminski vaak gegokt werd.

Aandacht

Volgens de onderzoekster wordt met de voorbeelden de aandacht van de leerlingen afgeleid door onnodige, oppervlakkige details. Voorbeelden leiden de leerlingen af van het gestelde rekenkundige probleem en dragen niet bij aan het begrip ervan.

Onderwijs

De conclusies van deze studie lijken interessant genoeg om eens goed naar ons eigen onderwijs te kijken, niet alleen op middelbare scholen overigens. De researchers van het Cognitive Development Lab zijn in ieder geval begonnen met soortgelijke testen bij kinderen in het basisonderwijs.

Bron: Le Monde

Reageren via Facebook

Over Renée Kneppers

Renee Kneppers is journalist en freelancer