Ziek van gezonde varkens /1 reactie

De menukaart van het varken

Er is ongeveer 2.5 kilo varkensvoer nodig om een kilo varkensvlees te maken. Wat zit daar zoal in?

- Tarwe, haver, rogge en gerst uit Nederland
- Maïs uit Nederland en de Verenigde Staten
- Sojaschroot uit Brazilië, Argentinië
- Cassave (maniok) uit Thailand
- Schroot van kokos en palmpit uit Indonesië en Maleisië
- Raapzaadschroot uit Duitsland
- Zaden zoals zonnebloem, sesamzaad, lupinen, erwten
- Knollen en wortels zoals suikerbieten, tapioca en aardappelen
- Resten van uit de bereiding van voedsel voor mensen zoals koek, muesli, brood maar ook plantaardige oliën, drank, frites en zuivelproducten
- Restproduct voedselproducten uit landbouwgewassen waaronder maïsgluten, sojaschroot, bietenpulp, biergist en bierbostel
- Vet uit slachtprocessen en gerecyclede vetten en restproducten die ontstaan bij de raffinage van vetten
- Toevoegingen zoals: enzymen, vitaminen, etherische oliën zoals oregano en kaneel, mineralen

Diermeel

Overmatig antibioticagebruik is ook volgens de Wageningse dieronderzoeker Aize Kijlstra een veelvoorkomend probleem. “Als een aantal dieren ziek is, kiezen dierenartsen al snel voor een koppelbehandeling waarbij alle dieren een kuur krijgen uit angst dat ze elkaar aansteken. Dat is een kwalijke zaak. Er zijn volop aanwijzingen dat de overmaat leidt tot een resistentie die voor zowel dieren als mensen slecht is”, zei hij vorig jaar in het weekblad Resource.

Ook het verbod op het gebruik van diermeel als eiwitbron zou een duit in het zakje kunnen doen. “Hierdoor is de kwaliteit van het veevoer verminderd, wat leidt tot meer darmstoornissen”, stelt de website van het Centraal Veterinair Instituut, en mogelijk leidt dat ook tot verminderde weerstand van de dieren. En daarmee ook tot meer antibioticagebruik, doordat dieren vaker ziek zijn.

Jaco Geurts van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) bestrijdt echter dat er steeds meer antibiotica wordt voorgeschreven. “Dat staat allerminst vast. In de wet zijn eisen gesteld aan het toepassen en vastleggen van diergeneesmiddelgebruik. Wij zijn voedselproducenten en stellen daarom alles in het werk om antibiotica-arme varkens af te leveren aan slachterijen.”

LEI onderzoekster Puister vindt ook dat enige voorzichtigheid geboden is. “Je mag de absolute hoeveelheden antibiotica in kilogrammen niet zomaar bij elkaar optellen. Van de ene stof heb je veel meer nodig per behandeling dan van de andere. Je moet het daarom omrekenen naar doses per dier per jaar. Dan blijkt dat in 2006 het aantal dagdoseringen per dier per jaar voor vleesvarkens is toegenomen van 13 in 2004 tot 18 in 2006. Voor zeugen/biggen is het gebruik gedaald van 25 (2004) naar 21 (2006), op basis van een steekproef uit het LEI-Bedrijven Informatienet. Echter deze verschillen zijn niet significant. Statistisch gezien moet je concluderen dat er geen significante toe- of afname is gevonden. De cijfers van 2007 zijn nog niet bekend.”