Zo bepaalt TomTom de snelste route /2 reacties

Zo bepaalt TomTom de snelste route
  • door: Rob van Leeuwen
    over: gadgets, mobiliteit
    op: 31 mei 2011
  • TomTom gebruikt meerdere datastromen om de snelste route voor weggebruikers te bepalen.

  • Het bedrijf zoekt een algoritme waarmee verkeer nóg beter gedistribueerd kan worden.

Ondanks de populariteit van gratis navigatie op smartphones en de tegenvallende afzet van navigatie-kastjes, gelooft TomTom nog steeds in de verkoop van hardware.

Wel probeert het bedrijf steeds meer te diversifiëren, zegt researchdirecteur Ralf Peter Schaefer, tijdens een voor de pers georganiseerde middag op het hoofdkantoor. “Bijvoorbeeld via de applicatie op de iPhone, de samenwerking met Nike en met aanvullende diensten, zoals verkeersinformatie. Dit is een natuurlijke evolutie van TomTom.”

Inmiddels is ook bekend geworden dat TomTom werkt aan een in-car systeem draaiend op Android.

Lees ook:

Op zoek naar de TomToms van morgen: minister Verhagen pleit voor een klimaat waarin kleine bedrijven groter kunnen groeien. Zoals TomTom deed.

Die natuurlijke evolutie heeft onder andere geleid tot IQ Routes, een dienst waarmee op basis van historische data de snelste route wordt berekend, en een heus traffic control center dat zich bevindt in het hoofdkantoor van het bedrijf in Amsterdam. Het centrum vormt de basis voor HD Traffic, een in 2007 geïntroduceerde dienst die gebruikers van TomTom informatie biedt over de actuele toestand op de weg.

Statische informatie

Sinds 2006 zit er al een speciale chip in de navigatiekastjes van het bedrijf, waarmee historische data wordt verzameld. “Anoniem en na goedkeurig van de gebruiker”, benadrukt Schaefer, met de recente ophef over door TomTom verkochte data nog vers in het geheugen. Volgens hem accepteert 80% van de gebruikers de voorwaarden.

Op deze manier vergaart TomTom statische informatie, waarmee bijvoorbeeld nieuwe kaarten worden gegenereerd. Volgens Schaefer verzamelt TomTom dagelijks drie miljard datasets. Met deze informatie wordt ook IQ Routes geoptimaliseerd. Per routesegment kan TomTom namelijk zien hoe lang het gemiddeld duurt om dat bepaalde deel af te leggen. Qua lengte is route A wellicht korter, maar misschien bevat route 2 veel minder onderbrekingen, zoals rotondes, waardoor route 2 uiteindelijk minder tijd kost.

Vodafone-data

Aangezien elke dag anders is en verkeerssituaties elke seconde veranderen, is er ook dynamische data nodig. Daarvoor zorgt HD Traffic, dat als een soort extra laag over IQ Routes wordt gelegd. Om de actuele situatie op de weg te weten, verzamelt TomTom data uit meerdere bronnen. Van de overheid ontvang het bedrijf file-informatie van de snelwegen, die worden bepaald met speciale lussen in de weg. “Ook krijgen we van de overheid gegevens over ongelukken die zijn gebeurd en wegafsluitingen”, vertelt application manager Jeroen Brouwer.

Een tweede bron is de TomTom-gebruiker zelf, die via de nieuwste kastjes, waarin een simkaart zit, elke twee minuten via gps verbinding maakt met de database van TomTom. Brouwer: “Hoe meer van onze apparaten of iPhone-applicaties we verkopen, hoe beter de kwaliteit van de verkeersinformatie. In Nederland is de kwaliteit hoog, want hier hebben we relatief veel apparaten verkocht.” In Europa heeft de dienst volgens Brouwer 1,8 miljoen gebruikers.

Harold Goddijn, ceo van TomTom

Vodafone is de derde informatiebron voor HD Traffic. TomTom heeft een deal gesloten met het bedrijf, waardoor het de snelheid van mobieltjes kan monitoren. Per deelgebied wordt vastgelegd in welke cel een Vodafone-gebruiker zich bevindt. Beweegt de gebruiker zich van cel naar cel, dan kan TomTom zien, door de data te combineren met landkaarten, over welke wegen een persoon zich beweegt. Brouwer: “De data wordt alleen mee genomen als we zeker weten dat je in een auto zit. Zo niet, dan wordt je eruit gefilterd.”

Anti-diefstalsysteem als bron

Om de verzamelde gegevens te valideren, legt TomTom de dynamische data naast de statische, historische data. “Zo weten we zeker dat de informatie geloofwaardig is”, zegt Brouwer. “We focussen niet op de lengte van het oponthoud, maar op de tijdsvertraging die een individuele gebruiker oploopt. ANWB-informatie gaat alleen over snelwegen, wij doen meer wegen en geven ook updates als het oponthoud korter is dan twee minuten.”

HD Traffic is onder andere actief in West-Europa, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland. Ieder land heeft eigen manieren om data te verzamelen, zo werkt TomTom in Zuid-Afrika bijvoorbeeld samen met Tracker, dat een systeem levert om gestolen auto’s terug te vinden. Brouwer: “Autodiefstal komt daar veel voor, dus hebben veel mensen dat systeem geïnstalleerd. Tracker verkoopt de data dan weer aan ons.”

Iedereen afwijken?

Aan de achterkant van HD Traffic is elk wegsegment van een route in stukjes verdeeld. Soms is dat een afstand van honderden meter, soms is een stukje route slechts een paar meter lang. Dankzij alle verzamelde data kan TomTom per segment de huidige snelheid zien die wordt gereden op dat onderdeel. Zo kan per segment worden bekeken of de actuele snelheid voldoet aan de free flow (het historische gemiddelde bij een goede doorstroming). Zo niet, dan wordt een waarschuwing afgegeven en eventueel een alternatieve, snellere route berekend.

En wat als iedereen HD Traffic in zijn auto heeft? Brouwer lacht. “Zo ver zijn we nog niet. Misschien kunnen we in de toekomst iets inbouwen, waardoor iedereen net een andere alternatieve route krijgt. Maar daarvoor hebben we nog een lange weg te gaan.” Schaefer vult aan: “We doen op dit moment onderzoek naar het beste algoritme om verkeer beter te distribueren, zodat iedereen er voordeel van heeft. Als iedereen een beetje afwijkt van zijn optimale route, levert dat voor alle weggebruikers een betere route op.” Het doel: terugdringen van de files, waarvoor het bedrijf een manifest heeft opgesteld.

Locatie bepaling

Informatie van HD Traffic wordt in abonnementsvorm aan TomTom-gebruikers verkocht, en is online gratis beschikbaar voor iedereen. De data wordt ook gratis geleverd aan mediakanalen als Metro, Radio 538 en WNL, die zo file-informatie kunnen leveren. De gedachte is natuurlijk dat je pas echt goed op de hoogte bent, als je een kastje van TomTom koopt met HD Traffic abonnement.

Lees ook:

Nieuw exportproduct: filebestrijding, over de samenwerking tussen TomTom, NXP, TNO en anderen.

TomTom verdient daarnaast geld met de statische, historische data, die wordt doorverkocht. De overheid zou er bijvoorbeeld baat bij kunnen hebben, vertelt Schaefer. “Waarom zouden zij nog loops in de snelweg installeren, als wij die data gewoon kunnen leveren?” Hij benadrukt dat real time data niet wordt verkocht.

Niet alleen overheid, ook individuele organisaties kunnen volgens TomTom voordeel hebben van de historische data, zegt senior manager George de Boer. “We kunnen bijvoorbeeld voor ze analyseren welke locatie de beste is om een distributiecentrum op te zetten, en op welke dagen en tijden dat het geval is. In deze vorm verkopen we de informatie niet zozeer als service, maar als data. Een consultancybedrijf doet dan bijvoorbeeld de uiteindelijke berekening.”

Check ook dit leuke filmpje waarin Darth Vader zijn stem leent aan TomTom.

Reageren via Facebook

Over Rob van Leeuwen