Zoekmachinemarketing 2008: trends & ontwikkelingen /1 reactie

Zoekmachinemarketing 2008: trends & ontwikkelingen

We zijn alweer even onderweg in 2008, maar dat maakt het niet minder interessant om de trends en ontwikkelingen in zoekmachinemarketing voor dit jaar op een rijtje te zetten.
Veel trends en ontwikkelingen volgen logischerwijs uit de trends die vorig jaar uit de 25 interviews naar voren kwamen in mijn marktonderzoek zoekmachinemarketing. In de aanloop naar het zoekmachinemarketingcongres Speld in Hooiberg begin dit jaar, hebben enkele partijen en blogs hun trends voor 2008 al beschreven.

Zo schreven bijvoorbeeld Paul Aelen namens Checkit op Molblog, Wolter Tjeenk Willink van Traffic Builders op hun TBlog, deed Identy een onderzoek naar de trends in zoekmachinemarketing, en noemde Peter van de Graaf de belangrijkste trends in zijn openingspresentatie op Speld in Hooiberg. Ook Google gaf zijn visie.

Naar mijn mening zijn lang niet alle trends die bovengenoemde bronnen melden realistisch. Zo wordt Audio search genoemd, het indexeerbaar maken van audiobestanden. Natuurlijk is het technisch mogelijk, maar ik zie het niet op korte termijn groot worden. Er is bovendien nog voldoende te verbeteren aan het zoeken op basis van tekst.

Ook het onderzoek van Indenty slaat de plank soms mis. Ik denk dat een aantal stellingen te kort door de bocht zijn, zoals Emerce terecht schrijft. Het rapport is zeker niet slecht, maar de schreeuwerige schrijfstijl en de stellige conclusies gecombineerd met de prominente koppeling met Indenty doen helaas afbreuk aan de kwaliteit en betrouwbaarheid.

Afnemers: adverteerders en mediabureaus

Bij de afnemers, de adverteerders (al dan niet vertegenwoordigd door een mediabureau), zie ik drie belangrijke trends: een toename van het kennisniveau, het inzicht van de bruikbaarheid van het advertentiemedium en het meten van conversies.

 • Toename kennisniveau

  Het kennisniveau van zoekmachinemarketing bij de afnemers neemt steeds verder toe. De adverteerders halen steeds meer kennis over zoekmachinemarketing in huis, al dan niet door het inschakelen van experts.

  Met de toename van het kennisniveau zullen afnemers zoekmachinemarketing steeds meer ‘in huis’ gaan uitvoeren. Dat betekent dat de basisactiviteiten van zoekmachinemarketing zelf worden gedaan en dat een zoekmachinemarketingbureau wordt ingeschakeld voor verdieping en actualisering van de kennis.

 • Inzicht bruikbaarheid advertentiemedium

  Met een toename van het kennisniveau en de ervaring met zoekmachinemarketing, ontstaat er bij adverteerders steeds meer inzicht dat zoekmachinemarketing voor vrijwel alle bedrijven, groot of klein, een waardevol en bruikbaar advertentiemedium is.

  De aard van het medium zoekmachines is anders dan andere media, omdat het vraaggestuurd of intent driven is. Pull marketing bij uitstek. En dit biedt minder zekerheid dan het bereiken van je doelgroep gemeten in GRP’s, gemiddelde contactfrequentie en andere metrics uit de traditionele media.

  Mede daarom begrijp ik tot op zekere hoogte wel dat het voor veel afnemers best ‘eng’ is om iets ‘in search’ te gaan doen. Ik verwacht echter dat afnemers steeds beter in staat zullen zijn om het denken in het bereiken van doelgroepen los te laten en de waarde van zoekmachines als medium in te zien.

  Ik zeg niet dat traditionele media niet bruikbaar zijn, want dat zijn ze zeker. Maar de aard van de andere media vereist een andere denkwijze, benadering en aanpak.

 • Accountability: Conversies meten

  Ook zie ik bij de afnemers de trend dat ze steeds meer het rendement op de marketinginvestering gaan meten, zoals ook onderzoek van IBM aangeeft. Daarbij gaat het concreet om conversies, de gewenste actie van een bezoeker op de website.

  De trend van accountability volgt logischerwijs uit de toename van het kennisniveau en het inzicht in de bruikbaarheid van het advertentiemedium zoekmachines.

Leveranciers: zoekmachines

Bij de leveranciers ontstaan belangrijke trends in universal/blended search, bijbehorende visuele advertenties en personalisatie van de zoekresultaten.

 • Universal of blended search

  De in mijn ogen belangrijkste ontwikkeling in zoekmachine-land van het afgelopen jaar is de integratie van andere vormen van informatie dan tekst, zoals audio, video en afbeeldingen, in de zoekresultaten. Google heeft dat gelanceerd als Universal Search, en ook Live search en Yahoo volgden, maar de term ‘blended search’ dekt de lading beter.

  Deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten en er zullen steeds meer afbeeldingen, video’s, nieuwsresultaten, kaarten (maps) en andere vormen van informatie in de zoekresultaten verschijnen. Het doel is uiteraard een zo relevant mogelijk antwoord te geven op de zoekvraag.

Met het steeds meer open worden van het internet, zoals door de initiatieven OpenSocial en DataPortability, wordt er steeds meer informatie beschikbaar en bruikbaar.

Interessant daarbij is de ontwikkeling richting het semantische web, een overkoepelende naam voor webstandaarden voor het structureren van data zoals microformats. Dit heeft tot doel dat het verwerken van informatie op het internet niet alleen door mensen kan worden gedaan, maar dat dit ook softwarematig en dus automatisch plaatsvindt.

Als zoekmachines deze standaarden gaan ondersteunen, zoals Yahoo gaat doen, zullen ze veel beter in staat zijn om informatie te beoordelen op relevantie. Daarmee kunnen de zoekresultaten nog veel verder worden verrijkt met relevante informatie.

Yahoo gaat hierin een stap verder en kondigde ook aan dat ze ontwikkelaars informatie laten toevoegen aan de zoekresultaten middels hun “Open Search platform”. De mogelijkheden zijn hiermee bijna eindeloos om je zoekresultaten enorm te verrijken met allerlei soorten informatie.