Zonne-energie: Europa werkt eraan, Oostenrijk voorop /reageer

Zonne-energie: Europa werkt eraan, Oostenrijk voorop

Om de bewustwording voor zonne-energie in Europa te verbreiden zijn 16 en 17 mei aanstaande uitgeroepen tot - de eerste - ‘European Solar Days.’

4000 activiteiten

Doelgroepen zijn de burgers en de schoolkinderen in Europa. In tien Europese landen, waaronder Nederland, vinden zo’n 4000 activiteiten plaats. Steden en dorpen zullen diverse vormen van informatie geven, en zonne-energiebedrijven organiseren open dagen waar ze bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden aanbieden.

Het oorspronkelijke idee om zonnedagen te houden is overigens niet nieuw. Zo heeft Zwitserland al een jaarlijkse zonnedag en Duitsland jaarlijkse zonneweek.

Films

Het Oostenrijkse Lebensministerium heeft op een site over zonne-energie vijf korte filmpjes bij elkaar gezet. De filmpjes zijn van Oostenrijkse, Duitse, Belgische, Australische en Europese makelij.

De Duitse film Hail, The Return of the Sun, die de slogan ‘Jaarlijks valt 970 biljoen kilowatt-uur aan zonne-energie op de aarde en het zou een slechte zaak zijn als we hier geen gebruik van maken’ voert, is hiervan de meest onderscheiden film met onder meer 3 Awards in New York in 2007. Door de zonnestralen ‘zichtbaarder’ te maken hopen de makers ervan de logica om deze stralen dan ook als energie te gebruiken, dichter bij de mensen te brengen.

Met de films, waarin mogelijkheden worden getoond over het benutten van deze ‘gratis en schone energie’, willen de landen het gebruik van zonne-energie op grotere schaal promoten. De films kunnen ook worden gebruikt als voorlichtingsfilms op scholen, voor seminars enzovoorts.

Oostenrijk

Het wijze waarop de Overheid in Oostenrijk samen met het bedrijfsleven groots uitpakt met betrekking tot het stimuleren van het gebruik van vooral zonne-energie en biomassa, mag opvallend genoemd worden. In Oostenrijk worden de films onder andere gebruikt voor het ondersteunen van een intensieve landelijke campagne die als doel heeft het gebruik van zonne-energie te stimuleren.

Het geheel is een initiatief van de Oostenrijkse overheid en Austria Solar. Austria Solar is een organisatie waarbij alle belangrijke zonne-energiebedrijven en een groot aantal kleinere organisaties en installateurs zijn aangesloten. Samen vertegenwoordigen deze ongeveer 90 procent van de zonne-energiemarkt in Oostenrijk.

Op de site meldt de Oostenrijkse overheid overigens dat zij zeer kritisch staan tegenover het gebruik van atoomenergie, vooral om de daaraan verbonden risico’s.