Zorgverzekeraars verdienen ook aan Big Mac /2 reacties

Zorgverzekeraars verdienen ook aan Big Mac

In de Verenigde Staten hebben onderzoekers van Harvard University de
discussie aangezwengeld over de dubbelrol van verzekeraars en banken. Vinden
deze verzekeraars winst belangrijker dan gezondheidszorg, vragen de
onderzoekers zich af? Volgens hen heeft het allemaal te maken met de
(verdere) privatisering van de gezondheidszorg in de USA. In hun onderzoek
laten zij het spanningsveld zien tussen enerzijds winstmaximalisatie en
anderzijds de rol die private verzekeraars kunnen spelen om de
gezondheidszorg te stimuleren. Dit laatste gebeurt al in diverse landen.

Aandelen verkopen

Volgens de onderzoekers zijn er twee mogelijkheden voor de Amerikaanse
zorgverzekeraars:
a. Ze verkopen alle aandelen van bedrijven die aantoonbaar een negatieve
invloed hebben op de volksgezondheid
b. Ze maken gebruik van hun invloed door er voor te zorgen dat deze
fastfoodketens maatregelen nemen om negatieve gevolgen van fastfood te
beperken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere producten, minder
calorieën, kleinere porties en een andere marktbenadering.

Verantwoord fastfood

In het Amerikaanse medische tijdschrift American Journal of Public Health, waarin dit onderzoek ook is gepubliceerd, wordt gesteld dat - in
tegenstelling tot tabak - fastfood wel degelijk veilig en op verantwoorde
wijze geconsumeerd kan worden.

Externe partijen

Een woordvoerster van één van de bedrijven vindt dat de conclusies in het
onderzoek niet allemaal juist zijn. Onvermeld is volgens haar bijvoorbeeld
dat investeringen deels voor externe partijen zijn gedaan.

Obesitas

In de Verenigde Staten is obesitas een ziekte die de laatste jaren fors
toeneemt, vooral bij jeugdigen. In dit licht bezien zijn de kritiek en de
aanbevelingen van de onderzoekers zo vreemd nog niet.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.