Zuivelsector presenteert klimaatneutrale stal /reageer

Zuivelsector presenteert klimaatneutrale stal

De Nederlandse zuivelsector heeft tijdens de Grüne Woche in Berlijn een prototype van een klimaatneutrale stal gepresenteerd aan Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De nieuwe stal is voorzien van zonnepanelen en biovergisters, waarmee melkveehouders energie kunnen leveren aan zuivelfabrieken of woonwijken. Ter illustratie: Nederlandse melkveehouders beschikken gezamenlijk over meer dan vijfhonderd voetbalvelden aan dakoppervlakte. “Met de klimaatneutrale stal zetten we een nieuwe stap in de verduurzaming van onze sector”, zegt Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. De NZO vormt samen met LTO Nederland de Duurzame Zuivelketen.

De komende tijd zal het nieuwe concept op een aantal voorbeeldbedrijven worden toegepast, waarna de stal verder wordt ontwikkeld voor toepassing in de praktijk. “Het is de bedoeling dat we de kennis en ervaring die we met deze innovatie opdoen straks op alle melkveebedrijven kunnen toepassen. Melk is de groene motor. Wij zijn als sector graag bereid om daarin te investeren; we hopen dat ook de overheid een bijdrage wil leveren”, zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

De Duurzame Zuivelketen vraagt van de overheid onder andere een bijdrage via de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Energie. Zelf investeert de Nederlandse zuivelsector jaarlijks 250 miljoen euro in verduurzaming. De Duurzame Zuivelketen is een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Zij willen in 2020 energieneutraal zijn. Andere doelstellingen zijn 30% energiebesparing en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% ten opzichte van 1990. De Nederlandse zuivelsector draagt voor 6% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Rob van Leeuwen